Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 20143A – page 23r

Llyfr Blegywryd

23r

89

gỽaet a|gỽeli a|llad dẏn
ac ỽrth hẏnnẏ ẏ|mae ia  ̷ ̷+
ỽn. rodi llỽ trẏchanỽr
o|vadeu ynteu a|ch  ̷+
ullued rỽg |kenedẏ  ̷+
loed a|dẏwedassam ni
vchot O r naỽ·uet
dẏn allaa|kein  ̷ ̷+
hauc paladẏr ac ẏsef
ẏd|a honno |gẏmor+
th ẏ|llofrud Sef mal
ẏ kẏmhellir honno;
kẏmrẏt o|r llofrud gỽ  ̷ ̷+
aẏr arglỽẏd ẏgẏt ac.
ef a|chreir. gantaỽ ac.
nẏ kẏfarffac ỽẏ| ̷ ̷+
ẏn. o|r naỽuetdẏn a  ̷ ̷+
llan kẏmrẏt ẏ|lỽ na  ̷ ̷
  henỽ ef o|r pedeir
  kenedẏl  henẏỽ

90

|llofrud ohonunt
aonẏ|s dẏrẏ; talet
geinhauc. baladẏr ac
os dẏrẏ peiter ac ef
Nẏ thal gỽreic gein  ̷ ̷+
hauc. baladẏr kanẏt
oes baladẏr idi na ̷ ̷+
ẏn; |chogeil. ac nẏ  ̷ ̷
s. tal ẏscolheigon.
ac nẏ thal gỽreic ala  ̷ ̷+
nas. o|rẏd ẏ|llỽ na|bo
meibon idi ac nẏ|s.
tal mab ẏnnẏ vo pe+
teir blỽẏd ar dec|T  ̷ ̷+
ri dẏgẏngoll kened+
ẏl ẏnt vn ẏỽ; dechre  ̷+
u. o|wlẏgord* talu ga  ̷+
lanas dẏn a|lader ac
na thalhont gỽbẏl
aam hẏnnẏ llad