Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 20143A – page 102v

Llyfr Blegywryd

102v

405

wys yr hyn a
daroed idaỽ y|w+
adu neu y amdi+
ffyn neu tystu ar
dyn dywedut yr
hynn ny|s|dywat ll+
ys a brawtỽyr a|e
gylywho a dyly
eu dỽyn yn varỽ+
aỽl trỽy arch yr
amdifynỽr os co+
ffa a|llyna y|tri|lle
y mae trech gỽ+
bydyeit no|thysto+
n
T ri gỽahan
yssyd rỽg g+
wybydyeit a|tht*+
yston. Gỽybydy+
eit am a vu kyn

406

ymhaỽl a dygant
tystolyaeth ac nyt
ef y dỽc tyston. Eil
yỽ gỽbydyeit bieu
deduryt eu gỽybot
y|ghyfreith tyston
kynny ry tyster v+
dunt ac ny|s pieu
tyston. Trydyd yỽ
gỽybydyeit bieu
duyn tystolyaeth
y* erbyn gỽad ac
amdiffyn. Sef yỽ
hynny gỽybydyeit
bieu proui gỽir g  ̷+
wedy geu ac ny|s
pieu tyston. O teir
fford y mae kadar+
nach gỽybydyeit
no|thyston. vn ga+