Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 87v

Mabinogi Iesu Grist

87v

a oleuha  ei yn|gyn egluret. yny vei a·breid y gaỻei neb
gyferdrym yn|y hỽyneb. Ym·rodi a|wnaei y nydu. ac y wneu+
thur gỽeitheu ny aỻei neb yn|y hoes hi y wneuthur. a hi
a|gynhalyaỽd y reol honno yn oet tyner heb y thorri. Nyt
amgen beunyd noc o|r bore hyt traean dyd y gỽediei hi.
ac o|r naỽuet aỽr elchỽyl yd aei y wediaỽ yny ymdangos+
ses angel idi o|r|hỽnn y kaffei hi y hymborth y ganthaỽ.
ac weỻ·weỻ o hynny aỻan yr ymrodes hi yn ovyn duỽ a|e ga+
ryat. ac yn|y diwed gỽedy kymryt dysc ohonei y gan y gỽe+
rydon a|oedynt hyn a mỽy no hi. yn|diruaỽr garyat a dae+
oni y ỻauuryaỽd hi. yny vei hi gyntaf o·honunt a elei y
wyluaeu a|dysgedigaetheu yn|doethineb kyfreith. vuudach
yn vuuddaỽt. advỽynach yn|y kantygleu. karueidyach yng
karyat duỽ. glanach ym|pob gleindyt. Perffeithach yn|y nerth+
oed. Kadarn oed ac anghyffroedic yn|y ffyd. a pheunyd weỻw+
eỻ y kerdei yn|y gleindyt. Ny|s|gỽeles dyn hi eiryoet yn ỻidy+
aỽ. nac yn dywedut geir drỽc eiryoet. Pob ymadraỽd o|r a
dywettei oed gyflaỽn o rat duỽ. yny etweynyt bot duỽ y+
dan y thafaỽt hi. Yn gỽedi a|chyt·synnyedigaeth duỽ y trigy+
ei hi. a goualus oed ynghylch y chedymdeithesseu. rac pechu
o|r vn o·nadunt yn|y hymadraỽd. ac rac dywedut o|r vn o+
nadunt geir uchel na|chwerthin neu daly syberwyt yndunt.
neu dywedut dryc·wrthwynebed. a duỽ a volei hi heb dewi vyth.
ac ym·pob ymadraỽd diolỽch y duỽ a|dalei. ac y|genthi hi
gyntaf y dysgỽyt pan rassaỽo dyn araỻ atteb idaỽ ual hynn.
Duỽ a rodo da ytt. ac ymborth beunyd a|wnaei y|gan yr
hynn a|gymerei y gan yr angel. a|r hynn a|delei idi y|gan