Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 86v

Mabinogi Iesu Grist

86v

namyn tybygu y vot e|hun yn|y lad. ac o vreid abreid y dyrch+
afel y vyny a|wnaethant. a phan gyuodes ef a|datkanaỽd.
udunt yr|hynn a|welsei o ryuedaỽt. ac rac ovyn ỽynteu a
annogassant idaỽ gỽneuthur yr|hynn a|archassei yr angel
idaỽ heb ohir. ac ymchoelut att y wreic yn|diannot. A|gỽedy
medylyaỽ o Joachim yn|y uedỽl beth a|wnelei ae ymchoe+
lut attei ae peidyaỽ y disgynnaỽd kysgu arnaỽ. a|r ang+
el a ymdangossassei idaỽ y dyd hỽnnỽ ac ef heb gysgu a
ymdangosses idaỽ yr eilweith trỽy y hun. ac y dywaỽt ỽrth+
aỽ ual|hyn. Myui yỽ yr angel a rodes duỽ yn gennat ytti.
disgyn yn|diogel o|r mynyd ac ymchoel att dy wreic. Y da
a|wnaethost di ti a|hi. y mae yn amlỽc rac bronn yr hoỻ·gy+
uoethaỽc duỽ. a|r ryỽ hat a rodet ytti. y kyfryỽ ny bu eiry+
oet. ac ny|s|cafas y proffỽydi eiryoet y gyffelyb. ac ny|s|caf+
fant vyth. A phan|deffroes Joachim y gelwis attaỽ y vugelyd
ac y managaỽd udunt y vreudwyt. ac ỽynteu a|wediassant
duỽ. ac a|dywedassant ỽrthaỽ. Mogel beỻach heb ỽynt rac tre+
mygu angel duỽ. kyuot y vyny a|cherdỽn ymeith. a|gadỽn
yr ysgrubyl yn aryf y bori dan gerdet. ac ỽynt a uuant
yn|dyuot o·dyno hyt adref deng niwarnaỽt ar|hugeint.
Ac yna yr ymdangosses yr angel y anna a|hi yn|gỽediaỽ
ac y dywaỽt ỽrthi. Dos y|r porth yr hnn a|elwir y porth
eur. a|thi a gyfaruydy a|th wr yno. kanys hediỽ y daỽ attat.
a hitheu yna a vryssyaỽd hi a|e morỽyn parth a|r porth
ac yno sefyỻ a|oruc hi a|gỽediaỽ. a gỽedy hir aros pan
dyrchafaỽd y ỻygeit y vyny. nachaf Joachim a|e ysgrubyl
rac y vronn yn|dyuot. ac yna hi a|aeth dwylaỽ mynỽgyl idaỽ