Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 6r

Ystoria Lucidar

6r

y drỽc. discipulus Pa delỽ yd hilyynt ỽy pei trigyassynt ym|paradwys. Magister
Megys y gỽesgir y|ỻaỽ ỽrth y ỻaỻ. veỻy yd ymwesgynt ỽy heb
chỽant. a megys y dyrcheif y ỻygeit y edrych. veỻy y gỽnaei yr
aelaỽt synnyedic hỽnnỽ y wassanaeth. discipulus Pa wed yd esgorei hi.
Magister Heb vudred ac heb dolur. discipulus A vydei y mab yn wann ac heb aỻu
dywedut megys yr aỽr·honn. Magister Yn|yr aỽr y genit ef a|gerdei ac a
dywedei. ebrỽyd y diffygyei ynteu. ac ef a vỽyttaei o ffrỽytheu
y gỽyd a|oedynt yno. ac yn yr amser gossodedic y gan duỽ ef a
vỽytaei o brenn y vuched. ac yn yr ansaỽd honno y bydei vyth
wedy hynny. discipulus Pa|hyt y dylyynt ỽy vot ym|paradwys. Magister Yny
gyflenwit rif yr etholedigyon. a|r engylyon a|ry|dygỽydassynt.
discipulus Pa|delỽ y gaỻei baradỽys gynnal hynny oỻ. Magister Megys yd
ant ymeith y genedyl yr aỽrhonn drỽy angheu. ac y deuant e+
reiỻ byỽ yn eu hol ỽynteu. velly y credit mynet y rieni gynt
yn ansaỽd a vei weỻ. a|e hetiued gỽedy bỽyteynt o brenn y vu+
ched ynghylch dengmlỽyd a deugeint yn eu hol ỽynteu. ac yn
y|diwed y gỽneynt baỽp yn gyffelyb y|r engylyon. discipulus A oedynt ỽy
noethon yna. Magister Oedynt. ac nyt oed vỽy eu kewilyd oc eu hael+
yodeu kudyedic noc o|e ỻygeit. discipulus Paham y dywedir wedy eu
pechaỽt ỽynt a|welsant eu bot yn noethon yr hynn ny|s gỽel+
synt kynno hynny. Magister Gwedy pechu o·nadunt yd ymlosgassant
pob vn ỽrth y gilyd. ac yn|yr aelaỽt hỽnnỽ y dechreuaỽd. a|gỽ+
edy hynny y teruysc hỽnnỽ a gerdaỽd ym|plith dynyaỽl eti+
ued. discipulus Paham y bu yn|yr aelaỽt hỽnnỽ mỽy noc yn|y ỻeiỻ.
Magister Y wybot o|r hoỻ etiued eu bot yn argywedus o|r vn·ryỽ gared.
discipulus A welsant ỽy duỽ ym|paradwys. Magister Gwelsant drỽy ymrith+
aỽ o·honaỽ yn ffuryf araỻ. megys y gỽeles y·vream. a loth.
a|r proffỽydi ereiỻ. discipulus Paham y tỽyỻaỽd y kythreul ỽyntỽy. Magister