Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 39r

Ymborth yr Enaid

39r

o nerth digrifỽch yr annwylserch garyat hỽnnỽ. Ac yna gỽy+
byd mae man|wrychyon yr yspryt glan a|dywetpwyt uchot y
ry uot yn ysgeinyaỽ o ardyrchafyat y kyssegredic uab yssyd
yn|dyuot y|th vynỽgyl a|th dỽyvronn. ac mae manwlith yr yspr+
yt glan a|dywetpỽyt vry eu bot yn gỽanegu megys man dagre  ̷+
u o|e rudeỻyon lygeit yssyd yn|dyuot y|th gaỻon. ac ymdyro
yn vỽy·vỽy y|r per|garyat hỽnnỽ. drỽy dygynlut ymwasgu a|r
karueiduab. kyt boet trahaus y neb uedylyaỽ ymwasgu ac
ef. Eissyoes coffa di vot yn vỽy y kar y serchaỽl drugared
ef ymwasgu a|thydi y|th garu. noc y geỻy di vedylyaỽ ym+
wasgu a|e garu ef. Ac yna koffa yn|hyspys na thro·ho dy
uedỽl ar neb·ryỽ beth knaỽtaỽl. nac ar dim araỻ o·nyt ar+
naỽ ef e|hun. a|hyt y geỻych luttaf galỽ ar yr enweu dirge+
ledigyon hynn. drỽy eu gỽir serchaỽc adoli yn dy uedỽl. a
chredu y eu gỽyrtheu. Messias ~ Sother. ~ Emanuel. ~
Tetragraniton~ Sabaoth~ adonaẏ~ alpha~ et Omega~
agẏos~ amen. ~ aỻeluya. ~ A|thrỽy dygynlut serchaỽl
alỽ ar y sercholyon enweu hynny ymdyro etto a|vo mỽy
y garueidserch y nefaỽluab yny glywych yn dy gylch adỽ+
ynber arogleu ystor yn kyflenwi hoỻ synnwyr dy ffroeneu.
a|th hoỻ eneit o|digrifỽch y savỽr hỽnnỽ. Ac yna gỽybyd ry
dyuot y ysprydaỽl anadyl ef attat yny wypych y vot ef
yn gorfforaỽl gyt a|thi kynny|s|gỽelych. ac yna dygynlut
alỽ ar yr|enweu o gỽbyl ewyỻys yny syrthyo arnat vy+
nych berlewycuaeu yn|dissymỽth hyt na mynnut da y
byt oỻ hebdunt. Ac yna ony eỻy amgen rac ryỽ serchaỽl
garyat alỽ ar yr enweu oỻ. galỽ vyth ar yr|enw bendige  ̷+
dic