Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 26v

Ymborth yr Enaid

26v

hynny y gelwir ỽynt yn|uarwolyon. Sef yỽ angeu y|r eneit
gỽahanu duỽ y ỽrthaỽ. yr|hỽnn yssyd vywyt y|r eneit. ka+
nys megys y bywhaa yr eneit y corff a hebdaỽ y marw+
heir. Veỻy y bywhaa duỽ yr eneit. a hebdaỽ y byd marỽ.
ac ueỻy angeu y|r|eneit yỽ gỽahanu duỽ y ỽrthaỽ drỽy
bechaỽt marwaỽl. Seith brifwyt pechaỽt marỽaỽl yssyd.
ac a|eỻir eu dyaỻ drỽy vn geir seith·lythyraỽc. gan gymryt
geir kyvan o bop ỻythyren o|r geir. Sef yỽ y geir bakagiỻ.
o|r b. kymer balchder. o|r a. kymer anghaỽrder. o|r k. kym+
mer kynghoruynt. o|a. araỻ kymer aniweirdeb. o|r g.
kymer glythineb. o|J. kymer irỻoned. o|r ỻ. kymer ỻesged
Ac ueỻy o|r|vn geir kymer y seith brifwyt pechaỽt. sef yỽ
hỽnnỽ bakagiỻ.  ~ ~ ~   ~ ~ ~  
T Raether beỻach am bop un ohonunt ar neiỻtu. drỽy
dangos hyspysrỽyd am bop vn ohonunt ac eu ke+
ingyeu. ac yn gyntaf am valchder. yr|hỽnn yssyd dechreu
y bop drỽc. Balchder yỽ gormod garyatchwant trahaus
ỽrth vaỽrhau priaỽt berson. drỽy wytyus uchelder medỽl.
y dremygu a vo is. ac anodef a|vo vch. a mynnv gostỽng
y gyfuch. a|bot yn arglỽyd arnaỽ. vn geingk ar|bymthec
yssyd y valchder. Nyt amgen ymchwydaỽ. bocsachu. ym  ̷+
dyrchauel. an·ostỽng. drudannyaeth. ymwychyaỽ. kyn+
hennu. an·odef. an·uvuddaỽt. tremyc. rac·ymgym·ryt.
keỻweir. geugrefyd. traỻavaryaeth. tra·achub. clot orw+
ac. Ymchwydaỽ yỽ. ym·wrthlad yn|dremygus ac aỽdur+
daỽt neu orchymynneu prelatyeit neu henafyon. Bocsa+
chu yỽ ymwneuthur o|dyn bot yn eidaỽ y peth nyt ydiỽ.