Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 120r

Efengyl Nicodemus

120r

gigleu kynnuỻeitua y seint hynny y hangreithassant ỽ+
ynteu uffern o lef uchel. a dywedut ỽrthaỽ. agor dy byrth
y dyuot y brenhin gogonyant y myỽn. Ac yna y ỻefaỽd dauyd
yn uchel. Pony racdywedeis i y chỽi pan vum yn vyỽ ar y
daear. Kyffessent drugared duỽ y eu harglỽyd. a managent
y anryuedodeu y ueibyon y dynyon ry dorri ohonaỽ y pyrth
efydaỽl a ry briwaỽ o·honaỽ y parreu heyrn. Ef a|e kymerth
o fford eu henwired ỽy. Ac odyna y dywaỽt ẏsaias broffỽyt
ỽrth yr|hoỻ seint. Pony rac·dywedeis inneu y chỽi pan vum
yn vyỽ ar y daear. Wynt a|gyuodant y meirỽ o|r mynnwen+
noed. kanys yr arglỽyd a|e hyachaa. ac eilweith mi a dywe+
deis. angheu mae dy golouyn di. vffern mae dy uudugolya+
eth di. A phan|gigleu yr hoỻ seint hynny y gan Jsaias y
dywedassant ỽynteu ỽrth uffern. Agor dy byrth heb ỽyn˄t deryỽ kan*
goruot arnat ac ny eỻy dim. Ac yna y|doeth ỻef maỽr mal
taran y dywedut. agorỽch dy·wyssogyon aỽch pyrth. ac ym+
dyrchefỽch chỽitheu byrth tragywydaỽl y vynet y|myỽn bren+
hin y gogonyant. A phan gigleu uffern y ỻef yn uchel ual
hynny dỽy·weith. val kyn na|s adnappei y dywaỽt. Pỽy yỽ
y brenhin gogonyant hỽnnỽ. Ac yna yd attebaỽd dauyd y
uffern. Mi a|atwaen heb ef y ỻef hỽnn. pan daro·geneis hyn+
ny trỽy yr yspryt. ac yr aỽrhonn ual kynt mi a|e dywedaf
ytti kanys arglỽyd kadarn a chyuoethaỽc yỽ. a maỽr y aỻu
yn ryuel. Efo yỽ y brenhin gogonyant. ac efo yỽ yr arglỽyd
a edrychaỽd o|r nef y warandaỽ ar gỽynuan y rei gevyn+
edigyon. Ac ỽrth hynny uffern yn gyflymaf ac y geỻych
a·gor dy byrth y dyuot brenhin y gogonyant y myỽn. Ac