Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 114r

Efengyl Nicodemus

114r

yỽch. Ny chredassaỽch heb y marchogyon y|r geniuer gỽyrth a
rinwed a glyỽsaỽch ac a|welsaỽch yn aỽch gỽyd y wneuthur o
Jessu. pa|delỽ y credeỽch chỽitheu ynni. Da hagen y dywedas+
saỽch chỽi. byỽ yỽ yr arglỽyd. ac nyt byỽ yr hỽnn a|grogassa+
ỽch chỽi. ac ỽrth hynny ni a|gredỽn. ac a|glyỽssam ry warchae
Joseph ohonaỽch chỽi yr|hỽnn a gladaỽd corff iessu y myỽn
gorwedua y·dan glo. ac inseilyaỽ y drỽs. a phan agorassaỽch
y ỻe ny|s caỽssaỽch ef. ac ỽrth hynny rodỽch chỽi ynni Joseph
kann cadwassaỽch chỽi efo. a ninneu a|rodỽn y chỽi Jessu
a gadwassam ninneu yn|y bed. Ni a|e rodỽn heb yr idewon
y mae Joseph yn arimathia y|dinas e|hun. Ot yttiỽ ioseph
yn arimathia heb y marchogyon y mae Jessu yng|galilea
ual y clywssam ninneu y gan yr angel yn|y uenegi y|r
gỽraged. A phan gigleu yr idewon hynny ovynhau a|orugant
yn uaỽr rac clybot o|r bobyl yr ymadrodyon hynny. a chredu
o·honunt y Jessu. a|chyweiryaỽ ỻawer o da a|e rodi y|r mar+
chogyon a|orugant yr dywedut o·nadunt ry dỽyn o|e disgyblon
corff Jessu yn ỻedrat ac ỽynt yn kysgu. ac os y raclaỽ a litty+
a. ni a vydỽn drossaỽch. ac a|ch digerydỽn. A|r marchogyon a
gymerassant y da. ac a dywedassant ueỻy ual y dysgassei yr
Jdewon udunt. a hortyaỽ yr|angglot hỽnnỽ a|orugant y
baỽp. FFines offeiryat. ac adaf gorchymynnỽr. ac ageus dia+
gon. y tri hynn·y a doethant o alilea y gaerussalem. ac a
dywedassant y|r offeireit. ac y|r a|oed o gynnuỻeitua yn|y sina+
goga o|Jdewon. ry welet Jessu o·nadunt yr|hỽnn a grogas+
synt ỽy. y·gyt. ac vn ar|dec o|e disgyblon yn ymdidan ac
ỽynt yn eu kymherued ym mynyd oliuet. ac yn|dywedut ỽr+