Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 104r

Y Groglith

104r

ac eissoes tewi a|oruc Jessu. Ac yna y|dywaỽt tywyssaỽc yr offeire+
it ỽrthaỽ yr eilweith. Mi a|th tynghetuennaf di trỽy duỽ byỽ
yny|dywettych ymi ot ỽyt grist uab duỽ byỽ. Ac yna y dywaỽt
Jessu. ti a|e dywedeist heb ef. a mi a|dyỽedaf yỽch o|laỽ hynn y
gỽelỽch uab dyn yn eisted ar deheu nerth duỽ. ac yn|dyuot yn
yr wybyr y nef. Ac yna y rỽygaỽd tywyssaỽc yr offeireit y
diỻat. ac y dywaỽt. ae gỽattỽ·ar am duỽ heb ef. Pa|eissyeu
tyston yssyd arnam ni weithyon. ef a haedaỽd y angeu. Ac
yna y poerassant yn|y lygeit. a|e dagu a|e uonclustaỽ a|wnae+
thant. ac ereiỻ a|dodynt eu|dwylaỽ ar y wyneb. ac y bonclus+
dynt ef. ac erchi idaỽ dywedut pỽy a|e traỽssei. Yno yd oed pe+
dyr yn eisted od·y aỻan. ac y doeth morwyn attaỽ. a govyn i+
daỽ ae gyt a Jessu o galilea yd oed ef. Ny wnn i pa|dywedy
di heb ynteu. ac ymdiwat ac ef yng|gỽyd paỽb. ac ual yd oed
yn mynet parth a|r|drỽs nachaf wreic araỻ yn|y welet. ac
yn|dywedut ỽrth y tylỽyth. Ponyt y·gyt a iessu o nazared yd
oed hỽnn. Ac eilweith y gỽadaỽd ynteu hyt na|s adnabuassei
eiryoet. ac ychydic yn ol hynny y nessaaỽd rei oc a|oed yn eu
sefyỻ. a dywedut ỽrthaỽ. Diheu yỽ panyỽ vn ohonunt ỽyt
ti. ual y mae amlỽc ar dy ymadraỽd. Ac yna y dechreuaỽd ef
racdystu. a thyngu hyt na|s adnabuassei eiryoet. Ac yna y
cant y keilyaỽc. Ac yna y coffaaỽd pedyr y geir a dywedassei
Jessu ỽrthaỽ. yd ymwadei ac ef teirgỽeith kynn canu y keily+
aỽc. ac odyna mynet aỻan y wylaỽ yn|chwerỽ a|oruc pedyr. ~
Pan|doeth hagen y bore y·d|aethant ynghyngor y tywysso+
gyon a henafyeit y bobyl yn erbyn iessu ỽrth y rodi y angeu
a|e dỽyn ganthunt yn rỽym a|orugant. a|e rodi y bilatus o