Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 57 – page 79

Llyfr Blegywryd

79

o|r darffei y gỽneuthur. Trydyd yỽ yr cospi y
neb a|wnelei anghyfreith trỽy dirỽy a chamlỽrỽ
ar|gyfryỽ a|dylyei. Tri hỽrd ny diwygir. vn yỽ
hỽrd gỽr ar* araf yn|y elyn am y|gar. gỽedy ys
govynno yn|tri dadleu a|heb gaffel iaỽn. kyt as
ỻado ny|s|diỽc. Eil yỽ. hỽrd gỽreic wryaỽc yn|y
chywres a|e|dỽylaỽ yny gyuarffont. kyt bo
marỽ ny|diwygir. Trydyd yỽ. o rodir tỽy·uorỽ+
yn y wr. a gỽedy y phriodi y chaffel yn dwyỻ+
uorỽyn. a mach ar y morỽyndaỽt. kyt ys gỽ+
ano a|e laỽ neu a|e droet dros y gỽely ac na|s
ỻadho ny|s|diỽc. yr hỽrd heuyt a|wano a|bon+
ỻost yndi. ny diỽygir idi. ỻader hagen y chrys
yn gyfuch a|thal y phedrein dra|e|chevyn. a|r
tu racdi yn gyfuch a gỽarr y chont. a|e goỻ+
ỽng a|r hỽrd hỽnnỽ yndi. heb y difỽyn idi. a
hynny yỽ kyfreith tỽyỻuorỽyn. Tri da nyt
reit mach arnunt. da a rodo arglỽyd y dyn.
a chymun a|gymero offeiryat y gan y marỽ.
a da a|gymero medyc y gan y neb a uedeginy+
aetho.