Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 57 – page 185

Llyfr Blegywryd

185

ac a|dycko da kyssegredic. neu|da araỻ o gyssegyr.
a bra·dỽr arglỽyd neu a|ladho y dat. ac ynuyt
canhỽynaỽl. neu ruthraỽc. ac a|lyckro iaỽn·uath.
neu a|wnel camuath. neu a|rodho camvraỽt
dan wybot idaỽ.  ~ ~ ~   ~ ~ ~  
A  oes un ỻe y dylyo tat talu galanas. ac
ny|s|dylyo y vab. Oes. Gorchaỽ a|dyly talu
galanas. ac ny|s|dyly y uab. A oes un mab a|vo
reit y wadu. neu y gymryt heb y dỽyn. Oes. Mab
gỽreic uut. kany eiỻ hi y dỽyn yn|y|bywyt o|e|dat.
a|e genedyl yn dywedut y hanuot ef ohonunt.
ac yna y mae reit y gymryt neu y wadu heb y
dỽyn. Pỽy|bynnac a|holo da trỽy amot. holet
trỽy amodwyr. a holo da trỽy venffic. neu adneu.
neu o|lunyaeth a|wnel dyn yng|gỽyd kyhoed. holet
trỽy wybydyeit. Tri|dyn a|dylyant sarhaet ac
ny dylyant alanas. vn yỽ. o|r deruyd tybyaỽ ar
dyn lad y ỻaỻ. ac na|s gỽatto kyt boet gỽirion. ac
am hynny y sarhau. ef a dyly tal y|sarhaet. a phei
ỻedit. ny chaffei dim. Eil yỽ; o|r|deruyd y dyn talu