Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 57 – page 160

Llyfr Blegywryd

160

yng|gỽyd tyston y|r|perchen. ac ony|s|diỻỽng o|e
chyfreith. gỽnaet y deilat y defnyd ohonei.
O|r kadỽ kyfreith o|r deueit. dauat a|geffir oho+
nunt. a ffyrỻing o bop pum ỻydyn hyt y cadỽ
kyfreith. Sef yỽ meint y cadỽ kyfreith o|r moch.
deudec|ỻydyn a|baed. Meint y cadỽ. kyfreith. o|r deueit.
dec|ỻydyn ar|hugeint a|hỽrd. O bop oen y telir
ỽy iar hyt y cadỽ. kyfreithac yna oen a|delir o·honunt.
o|r geiuyr ac o|r mynneu y dadyl gyffelyb. Y neb
a gaffo gỽydeu yn|y yt. torret ffonn kyhyt ac
o benn y elin hyt ym|penn y bys bychan. yn|y
breisget y mynho. a|ỻadet y gỽydeu yn|yr yt a|r
ffonn. ac a|ladho y|maes o|r yt talet. Gỽydeu a
gaffer yn ỻygru yt trỽy yscubaỽr. neu trỽy yt+
lan. gỽasger gỽialen ar eu mynygleu. a|gatter
yno yny vỽynt ueirỽ. Y neb a gaffo iar yn|y ard
lin. neu yn|y yscubaỽr. dalyet y iar. yny diỻyngo
y pherchen hi o wy. neu o|r deily y keilyaỽc tor+
ret ewin idaỽ. a goỻynget ef yn ryd. neu gyme+
ret ỽy o bop iar o|r a|vo yn|y ty. Y neb a|dalyo cath