Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 57 – page 105

Llyfr Blegywryd

105

kylus. ae yỻ|deu. ae na|bo un kylus. ae* na|wys
heuyt a|vynno y gỽarant gỽneuthur kỽbyl
drostaỽ e|hun. a|thros y da kynnhennus. a|thros
amdiffynnỽr y|da. ae na|s mynno. ac na wys
heuyt ae gaỻo ae na|s gaỻo. Tri pheth a dyly
gỽarant dibaỻ eu gỽneuthur. vn yỽ gỽrth+
eb yn|diohir drostaỽ e|hun. a thros y da kynhen+
nus. a|thros am·diffynnỽr y da. Eil yỽ sefyỻ
ỽrth gyfreith a barn dros yr hoỻ dadyl trwy det+
vryt gỽlat. Trydyd yỽ. gỽneuthur kỽbyl dros
yr hoỻ dadyl ual y barner idaỽ. Ny eỻir gỽa+
rantu vn da kyffro na digyffro a dycker yn er+
byn kyfreith. nac un gỽeithret a wneler yn er+
byn kyfreith. os deturyt gỽlat a|e hamlyckaa.
braỽdỽr hagen a|dyly gỽybot. a|deaỻ trỽy detur+
yt gỽlat. ae trỽy gyfreith ae yn erbyn kyfreith
y ducpỽyt y|da. neu y|gỽnaethpỽyt y gỽeith+
ret kynn rodi barn deruynedic rỽng yr
haỽlỽr a|r gỽarant. a|hynny gỽedy gỽrtheb
yr amdiffynnỽr. Y neb a gaffo gỽarant myỽn