Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 20 – page 41r

Enwau Brenhinoedd

41r

uael. Eidol. Reidon. Ryderch. Samuel.
Pir. Catỽr. Eliguỻus. Beli. ỻud. Cat+
wallaỽn. Tenean. Kynuelyn. yn am+
ser kynuelyn. y ganet yn arglỽyd ni
iessu grist. Gwider. Marius. Coel. ỻes.
y ỻes hỽnnỽ a anuones. att Eleutherius
pab y adolỽc danuon gỽyr gỽybodus
ar y ffyd gatholic y bregethu y|r bryta+
nyeit y ffyd mal y gellynt gaffel tru  ̷+
gared rac|llaỽ. Ac ynteu a danuones
dỽan. a ffagan. Seuerus. Basian. Ca+
ranciusAlectus. Asclepiodotus. Coel. llyr.
Constans. gỽreic y constans hỽnnỽ oed
Elen. verch Coel. ConstantinusConstans.
vanach. Gỽrtheyrn. Gwertheuyr vendi+
geit. Emrys wledic. Vthur|pendreic.
Arthur. Constantinus. Aurelius. Juor
Maelgỽn gỽyned. CateriusCatuan. Cat+
waỻaỽn. Catwaladyr. vendigeit.