Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 67v

Ystoria Lucidar

67v

hynny vdunt. kannys llunyeithaỽd wneuthur
hynny ohonunt. Ac ỽynteu a obeithaỽd yndaỽ
ef o|e holl lauur. Dylyet yỽ hynny heuyt ar
yr holl seint. kannys kymerassant y|dỽy wisc.
a hynny ar eu kannvet. Y nef ar dayar heuyt
a|e dyly. a|phob creadur kannys ỽynt a|symu+
dir yn ansaỽd arderchaỽc a|hynny yr gobrỽyon
vdunt. O|diogelrỽyd y|seint. Diogelrỽyd Ely
ac Enoc. goual ac ouyn vydei hynny gann+
tunt ỽy. kannys kynn diogelet yỽ vdunt ac
nat oes arnunt ouyn angheu na dryc tyg+
het. Ac nyt arneigyant byth colli yr hynn a
dyỽetpỽyt vchot oll kanny dỽc duỽ y gann+
tunt ac ỽyntev yn garueidaf veibon idaỽ ef.
Ac ny allant ỽyntev byth y|golli. Ac vrth hyn+
ny ny|s collant. O gyfulaỽn leỽenyd y seint.
lleỽenyd dyn a|dyckit o|e grogỽyd a|e wneuthur
yna yn vrenhin. Tristit vydei hynny gantunt
ỽy. Pa|ryỽ leỽenyd a|gogonnyant a|gant ỽy
ac ỽynt yn caffel mynet yn lleỽenyd yr ar+
glỽyd. Owi a|duỽ o|r lleỽenyd a|gaffant ỽy
pann ỽelont y|tat yn|y mab. ar geir yn|y tat.
Ar caryat yn|yr yspryt glan ym|pob vn ohonunt
ỽynep yn ỽyneb yn dibryder byth. lleỽenyd a
gaffant o|getymeithas yr holl seint ac o|gyfe+