Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 50v

Ystoria Lucidar

50v

Ar kebydyonn. a|rei a|torro y priodassev. a|rei
geuaỽc. a|rei annudonul. Ar gỽatỽarỽyr.
Ar gogannỽyr. A rei a annuun. Ar kayanta+
chỽyr. O godiỽedir ỽynt yn|y pynckev 
hynny. ỽynt a|ant yr poennev a|dyỽetpỽyt
vchot. hep ymchỽelut byth dracheuen.
Och a|ỽyl y|rei gỽiryon wyntev. Y|rei gỽir+
yon a|ỽelant y|rei drỽc yn|y poennev megys
y|bo mỽy y|llewenyd am y diang. A rei drỽc
kynn dydbraỽt a|welant y|rei da yn|y gogo+
nyant megys y bo mỽy eu dolur. Ac am ebre+
uygv ohonunt gỽnneuthur y|da. gỽedy dyd+
braỽt y|rei da a|wyl y|rei drỽc yn|y poennyev.
Y|rei drỽc hagen ny welant ỽy y|rei da o|hyn+
ny allann vyth. A|dolurya y|rei gỽiryonn
o|welet ev poeni ỽynt velle. kyt gỽelo y|tat
y|mab. nev y|mab y|tat. yn|y poennyev. nev
y|vam y|verch. nev y|verch y|vam. nev y|gỽr
y|wreic. nev y|wreic y|gỽr. ny doluryant. na+
myn drigrif* vyd gantunt eu gỽelet. val y
mae digrif gennym nynhev welet y|pyscot
yn|y donn. megys y|dyỽedir. llaỽen vyd gỽir+
yon pann welo dial y|pechodeu. A wediant ỽy
drostunt. Yn erbyn duỽ oed vdunt pei gỽed+
dyynt dros y|rei emelldigedic. vrth hynny.