Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 33v

Ystoria Lucidar

33v

poent duỽ o|ffyd a|gỽeithret. megys y|sarasci+
nyeit duỽ a|e kyfuyrgolla wynt megys y|e+
lynnyon. Ar nep a gretto y|duỽ. Ac ny|
wypont y|ewyllys megys mileineit. ot ant
yg|kyfuyrgoll. ny phoenir ỽynt yn orthrỽm
val y|dyỽedir. gỽas ny wnel ewyllys y arglỽ+
yd. ac ef hep y|wybot gwaraffonn vechann
a geiff. Pỽy|bynnac hagen drỽy ethrylith a
wypo ewyllys duỽ. Ac ny|s gwnelont megys
yscolheigyon. drudach y|poenir y|rei hynny.
megys y|dyỽedir. a|wypo ewyllys yr arglỽyd
ac ny|s gwnel. gỽaraffonnev llaỽer a|geiff
hỽnnỽ. A|phỽy|bynnac ny mynnont gỽaran+
daỽ da. Ac a|dremyckont dysgu yr hynn a|dy+
lyynt y|wnneuthur. dỽy|boen a|gaffant. Vn
dros y|tremyc am bechv o·nadunt dan y|wy+
bot. Yr eil yỽ am wybot dyscu da megys y
dyỽedir. y|nefoed a|dangossant y|enwired. ar
dayar a gyuyt yn|y erbyn yn dyd kynndared
yr arglỽyd. Am dyỽedut ohonunt vrth yr
arglỽyd. kilya y|ỽrthym. ny mynnỽn ni
wybot dy|ffyrd di. A|e yn dechreu byt y|kre+
ỽyt yr eneidyev. A|e yntev beunyd o|neỽyd.
Duỽ a|wnnaeth pob peth ˄ygyt ar vn weith megys y|dyỽedir o|r a|vyd. A|gỽedy
hynny ef a|neillduaỽd pob peth. Vrth hynny>.