Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 26r

Ystoria Lucidar

26r

ni. Velly y|byd drỽc yn|y lle ny bo da. kanyt ytt+
ynt vn allu. kannys tri|pheth yssyd. Creadur.
A natur. A|gỽeithret creadur. megys y|defnydy+
eu. Natur yỽ megys yr hynn a|del y gantunt
wyntev. Gỽeithret. megys yr hynn a|wnnel
dyn nev adefuo dyn. nev aghel. Wynt a|ỽnant
pechodev. Ac a odefuant poenev pechodev. hynny
ny|s gỽnaeth duỽ. yntev hagen a|e gadaỽd.
megys y dyỽedir. Ny wnnaeth duỽ aghev;
Ac nyt oed dim amgen o|bechaỽc* onnyt na wn+
eler y|gorchymyn. nev wnneuthur yn erbyn
y|gorchymyn. Sef yỽ y|drỽc. na chaffer da. Sef
yỽ hynny. lleỽyenyd*. A|theilỽng yỽ kyfuyrgo+
lli y|nep ny rodho duỽ leỽenyd vdunt. Sef|yỽ
y|rei hynny. y|nep ny wnel yr hynn a|orchy+
mynner vdunt. nev a|wnelont yn erbyn a|or+
chymynner vdunt. Pỽy yntev yssyd aỽdur
y bechaỽt. y|dyn e|hun. A|diaỽl yn annogỽr idaỽ.
A|e gorthrỽm pechaỽt. pechaỽt dan wybot y|vot
yn bechaỽt. ystrymach no|r holl vyt. A|pha|beth
bynnac o drỽc. nev o|bechaỽc* a|wnneler. ef a|tros+
sir o|gỽbyl arvolyant y|duỽ. Ponyt drỽc llad
kelein. nev odineb. Da yỽ llad kelein laỽer
gỽeith. megys y|bu da lad o dauyd y kaỽr. nev lad
o Judith o|lofernes. Paham y|mae drỽc yntev