Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 136v

Y Drindod yn un Duw

136v

Yn|y eneit dyn y|mae cof. A|deall. neu vedỽl. ac eỽy+
llus. a|chynn bỽynt ỽy yn vn eneit. amgen beth
yỽ pob vn ohonunt a|e gylid. A phob vn ohonunt ỽy
ysyd yn|y gilyd. kannys cof ysyd gof gantaỽ pob
vn o|r tri. Ar medỽl a|dyall pob vn o|r tri. Ar eỽyllus a
vyn ac a|gar pob vn o|r tri. O|r cof ỽeithonn y|genir
medỽl. Ar medỽl hỽnnỽ geir yỽ a|ffuruir. ac a|lunir
yng|kallonn dyn. A|chyt a|hynny o|r cof a|r medỽl y
daỽ yr eỽyllus. Velle vn duỽ holl gyfuoethaỽc o achos
y vot yn|yspryt dyallus dylyedus y|mae tri pheth val
kyffelyb yr tri vry. eithyr eu bot yn|perffeithach.
Ac yn diueiach. Sef ynt y|tri pheth hynny. y|tat. ar
mab. ar yspryt glan. Y|tat ysyd megys cof. kannys
val y|mae y|cof yn dechreu yr medỽl. ar eỽyllus. Ac
cof y|daỽ yna y medỽl nev eir. Ac ohonunt ỽyntev
y|daỽ eỽyllus megys yspryt. Ac velle y|tat duỽ ysyd
dechreu yr mab. kanys o|r tat y|ganet mab duỽ me+
gys y|genir geir o|r kof. Ac vrth hynny. mab duỽ ge+
ir y|tat yỽ. a|geir y|gelỽir. Ac o|r tat ar mab y|deuth
caryat. Ac vnnolyaeth rỽng y|tat ar mab. a|hỽnnỽ
yr yspryt glan. Ar tri hynny ysyd ogymmeint a|gogy+
stal. Ac vn voned. Ac vn dyall ac vn allu. kannys y|tri
hynny ysyd vn duỽ diỽahan. ar tri ysyd ogyuoet.
A|phob vn o·honunt ỽy ysyd yn|y gilyd. kanny|bu y
tat eiroet heb vab idaỽ. Ac ny bu heb dyỽedut geir