Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 109v

Buchedd Beuno

109v

yỽ a|ỽnnel da. duỽ a|vyd kannhorthỽyr idaỽ. kỽbyl o
orchymynnev duỽ a|ỽnaey beuno. bỽyt a|diaỽt a|ro+
dei yr neb a|ỽelei neỽyn a sychet arnaỽ. Dillat y
noeth. lletty y|bellynnic. Gofuỽyaỽ cleifyon. a|char*+
aroryon a|ỽnaey. pob ryỽ da o|r a|orchymynnei yr|ys+
crythur lan y|ỽneuthur a|gỽpplaei. Ac val yr|oed
hoedyl beuno yn daruot a|e dyd yn dyuot. y|seithuet
dyd gỽedy y|pasc ef a|ỽelei y|nef yn agoret ac engyl+
yonn yn gogỽstỽng ac yn dyrchauel y|vynyd drache+
uen. Ac yna y|dyỽat beuno. Mi a ỽelaf heb y|trinda+
ỽt y|tat ar mab ar|yspryt glan. A|pheder a|phaỽl.
a|duid ỽiryon. a|deyinoel. ar seint ar prohwydi*. ar e+
bestyl. ar|merthyri yn ymdangos ym. A|mi a|ỽelaf
ym|plith hynny seith angel yn seuyll ger bronn ka+
deir y|goruchel dat. a|holl dadeu nef. ar kannyada+
eth yn|dyỽedut. Gỽynuydedic yỽ yr hỽnn a|etholeisti
ac a|gymereist ac a|bressỽyla ygyt yn|dragyỽydaỽl.
Mi a|glyỽaf heb ef lef cornn y|goruchel tat ym gỽa+
haỽd. ac yn dyỽedut vrthyf. Vy mab i bỽrỽ di oreilyt
dy gnaỽt y|vrthyt. llyma yr amsser yn|dyuot. Ac yr
ydys y|th ỽahaỽd y|gymryt y ỽled ny|deruyd ygyt
a|th|vrodyr. trigyet ynteu dy|gorff di yn|y|dayar .
Dy eneit titheu bidinoed nef ar engylyon a|e|harỽed
y|teyrnnas nef yr hynn a|heideist ti yma drỽy di ỽeith+
redoed. yr aỽr honn moe vyd|dydbraỽt. pann|dyỽetto