Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 104v

Buchedd Beuno

104v

tangusius. a|e reeni a|e rodassant. a hynny drỽy od+
duunet. A|chyt ar sant hỽnnỽ y|bu ef drỽy gann+
horthỽy duỽ yn dyscu yny ỽybu yr holl yscrythur
lan. Odyna y|dysgaỽd ef ỽassannaeth a|ryoleu yr
eglỽys. Ac y kymerth vrdeu ac y bu offeirat. Ac
yna yd argannuu ynyr gỽent ef. brenhin oed hỽn+
nỽ yn|y vann honno. yn vfyd ac yn|diỽeir. ac ynn
hael. Ac yn gỽnneuthur gorchymynnev ym|pob pe*+
eth. a|e erbynnyeit yn anrydedus a|oruc ac yn gare+
dic a|rodi idaỽ modrỽy eur a|choron. Ac ymrodi e
hun yn|disgybyl ac yn vynach y|veuno sant. A rodi
idaỽ teir ranndir yn evas. Ar bopyl oll a|oed ar yr
ranndireu hynny. a|e holl da byt. Ac yn|yr amsser
hỽnnỽ y|cleuychaỽd tat beuno o|heint annobeith.
Ac anuon kennat at veuno y|vab a|oruc. ac erchi
idaỽ dyuot vrth y|ỽenndit a|e diỽed. Ac yna y|dyỽat
beuno vrth y|getymeithon a|e disgyblon. arhoet tri
heb ef yma ohonaỽch yn|y dinas hỽnn. a|mynheu a
af y edrych vynn tat yssyd yn ỽann glaf. ac velly y
gỽnaethant hỽy. a beuno sant a|e|gorchymynnaỽd
ỽynt yr brenhin. Ac y|ỽyrda y|ỽlat. Ac ynteu a|aeth
racdaỽ hyt y|lle yd oed y|dat yn|glaf. A|e tat gỽedy
caffel kymyn a|chyffes a|diỽed perffeith. a|vu varỽ.
Gỽedy hynny beuno a|drigyaỽd ar dref y|dat. Ac a
adeilaỽd eglỽys yno. Ac a|e kyssegraỽd yn enỽ yr