Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 272v

Amlyn ac Amig

272v

1091

a|wnaeth y gỽr da ac ỽynt beth oed eu neges+
seu. ac o ba wlat yd hanoedynt. a|pha le yd|e+
ynt. ac yna datkanu idaỽ y ansaỽd o|r dechre+
u hyt y diwed a|oruc amic. nyt amgen no
gỽedy marỽ y dat. y digyvoethi a|e aỻtudaỽ
o|e genedyl yn gymeint ac na|diodefynt idaỽ
gardotta yn|y gyuoeth e|hun. a|e vot ynteu y+
rỽng dyd a nos o|r pan vuassei ar|dehol yn keis+
syaỽ iarỻ aluern y gedymdeith. y gỽr yd|oed
yn|gobeithyaỽ ỽrthaỽ kaffel gỽaret o|r govit
a oed arnaỽ. A gỽedy y|r gỽr da clybot y ansa+
ỽd. kyt·doluryaỽ ac ef a|oruc. ac adnabot
ar y barableu y vot yn doeth ac yn|donyaỽc.
a dywedut ỽrthaỽ a|wnaeth ual hynn. Ha
vnbenn teyrneid heb ef. Herwyd vy adnabot
i. kael o·honat ti ragor o|doethineb a|daỽn
rac dyn o|r a|weleis i y|m amser. mi a|rodaf
itt vy merch yn briaỽt yr honn yssyd yn
etiued y|m kyuoeth. a|th vrodyr maeth a|w+
naf yn gyfoethogyon o dir a daear ac enry+
ded. val na|bo reit udunt drỽy nerth duỽ vn
goval. A ỻawen vu gan amic a|e gedymdei+
thyon y parableu hynny. a chyt·synnyaỽ a
naethant* am y briodas. a|gỽneuthur nei+
thyaỽr drỽy diruaỽr lewenyd. a gỽedy trigy+
aỽ amic a|e gedymdeithyon gyt a|e|wreic vlỽ+
ydyn a hanner. dywedut a|oruc ỽrth y gedym+
deithyon ual hynn. Arglỽydi vrodyr heb ef.
ni a|wnaetham yr hynn ny|s dylyem. Sef
yỽ hynny. esgu a diogi yn|keissyaỽ amlyn.
y gỽas a debygaf|i y vot yn gywirach y gary+
at noc vn gỽreic o|r byt. Ac o|gyffredin gyng+
hor ef a|e gedymdeithyon y kymerth kennat
y chwegrỽn a|e wreic. ac adaỽ ygyt a|e wreic
deu o|e vrodyr maeth. a cherdet a|wnaeth yntev
racdaỽ. ac ef a|e wyth mrodyr maeth yn swe+
inyeit idaỽ ar draỽs y byt parth a|gwlat ~
ffringa y geissyaỽ amlyn. ac yna y kymerth
ganthaỽ y fiol a|rodassei gustennin bab idaỽ
y|dyd y|kymerth vedyd y ganthaỽ. O vyỽn

1092

hynny o amser a theruyn yd oed amlyn yn
y geissyaỽ ynteu trỽy diruaỽr lauur a goual.
A phan doeth parth a pharis y kyfaruu be+
rerin ac ef. a|govyn a|wnaeth idaỽ a|welsei
dim y ỽrth amic uab y marchaỽc o gasteỻ
berigan neu a|e clywsei. na chyglef kyffes+
saf y duỽ heb y pererin. ac ny ỽnn dim y
ỽrthaỽ. ac yna y rodes amlyn peis y|r pal+
mer yr gwediaỽ ganthaỽ. ac yr ymbil
a duỽ a|r seint y rỽydhav racdaỽ y geissaỽ
amic. ac am|deruynu y ỻauur maỽr arnaỽ
yn|y geissyaỽ yr ys dỽy vlyned ac y·chỽa+
nec. Ac yna y doeth amlyn parth a ỻys
chyarlmaen brenhin ffreinc. ac ny chafas
ef yno dim o hyspysrwyd amdanaỽ. Y
pererin hagen y rodassit y beis idaỽ a
gerdaỽd racdaỽ hyt am bryt gosper o|r dyd
hỽnnỽ. ac yna y kyfaruu amic ac ef a|e
gedymdeithyon. a gỽedy kyfarch gweỻ
o|r pererin idaỽ. kyuarch gỽeỻ a|wna+
eth a|ỽnaeth amic idaỽ ynteu. a dywedut.
Oe a was duỽ a glyweist di chwedyl o|r
byt fford y kerdeist y ỽrth amlyn iarỻ
aluern. A ryuedu yn uaỽr a|oruc y pal+
mer. a govyn idaỽ paham y gwattw+
arei ef was duỽ yn|gymeint a|cheissyaỽ
y dỽyỻaỽ. yn herwyd itt heb ef arglỽyd
govyn ymi y bore hediỽ yr hynn yd|+
yt yn|y ovyn yr aỽr honn. Hyspys yỽ
gennyf i y mae tydi yỽ amlyn iarỻ al+
uern. a ryuedach gennyf no meint.
paham y symdeist* gwisgoed a meirch
a chedymdeithyon ac arueu. a|cheissyaỽ
gennyf inheu yr hynn a|geisseist he+
diỽ y bore pan rodeist ym y beis yssyd
ymdanaf yr gwediaỽ gennyt. Ac y+
na y dywaỽt amic ỽrth y palmer.
Arglỽyd balmer heb ef. na dickya
nyt mi amlyn y gỽr a|debygy di. namyn
amic mab y marchaỽc o gasteỻ berigan.