Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 228v

Ystoria Bown de Hamtwn

228v

918

ỻaỽen uu. A gouyn idaỽ a|oruc hi. a atwaenat
ef sabaoth. atwen heb ynteu. ac yna craff
synyeit a|oruc hi ar y eneu a|e adnabot.
a mynet dỽylaỽ mynỽgyl idaỽ a|oruc hi. Weith+
on y|dywedỽn am sabaot y uot yn hamtỽn
ar|lan y mor. Beỻach ymchoelut a|wnaỽn
att boỽn yr enrydedus ryuelỽr ac ehaỽn. Y iuor
yd|oed enrithaỽl. a vibitus oed y enỽ. a hỽnnỽ
a|ganei amryuaelon ganueu y digrifhau iuor
vrenhin. Ac yn hynny galỽ a|oruc iuor arnaỽ.
a dywedut ỽrthaỽ. Digaỽn a giglef|i o|th ganu+
eu di. o geỻy dỽyn march boỽn y mj yn|ỻedrat.
mi a|rodaf itt gestyỻ a|dinassoed. Heb·yr ynte+
Myn mahumet ti a|e keffy. kanys yr ỻyf+
net uo y mur ac yr uchet vo mi af drosti. Ac
yna y kerdaỽd racdaỽ ar|hyt y fford yny doeth
y vratfỽrt. ac yna yd ysgynnaỽd ar y muroed
a chanu megys ederyn. Odyna ef a doeth y|r
ystaueỻ heb odric. ac agori y drỽs heb geissaỽ
un aỻwed. a gỽelet arỽndel a|oruc. a|thrỽy
dỽyỻ y ganueu kael o·honaỽ dyuot att y mar+
ch. a rydhau y draet o|r rỽym a|oed arnunt. ac
heb odric ysgynnu arnaỽ. ac y mỽmbraỽnt
y kerdaỽd yn un iỽrnei. A|phan y gỽelas y
brenhin ỻawen iaỽn uu. a|dywedut y|mae
drỽc y kyfaruuwyt a boỽn. a|thyngu hynny
y uahumet. ac y apolin y dỽyweu ef. a|thran+
noeth y bore pan|doeth gỽeisson boỽn y|r ysta+
ueỻ. ac na welsant y march. maỽr oed eu
hofyn ac eu tuchan. a|dyuot a|orugant gyr
bronn boỽn. ac erchi naỽd a|thrugared idaỽ.
A|phan|gigleu boỽn dỽyn y|uarch. breid nat
ynvydaỽd o|digyoueint. Teỽi weithon a|wna+
ỽn am|boỽn. a|dywedut am sabaoth a|oed gyt
a|e|wreic yn|y ystaueỻ yn kyscu. a gỽelet brei+
dỽyt a|oruc yn|y ffyd. Nyt amgen no gỽelet
boỽn yn alarus. a|daruot torri mel·ascỽrn
y uordỽyt. a duhunaỽ y wreic a|oruc. a me+
negi idi a ry welsei. ac y dywaỽt hitheu. ar+
glỽyd heb hi. ry hir yd|ỽyt yn|trigyaỽ y ỽrthaỽ.
Y wreic neu y uarch a|goỻes. Och heb·y sa+
baot drỽc ym|daruu. ac heb ohir kymryt
y bererinffon. a|e balmidyden. ac ymiachau

919

a|e dylỽyth a|oruc. ac y|r mor yd aeth ac ny orffo+
wyssaỽd yny doeth y vratfỽrt. A|phan y gwel+
as boỽn ef ỻawen uu o|r dyuodyat. Ac yna y
kỽynaỽd boỽn ỽrth sabaot. athro heb·y boỽn
uy march a|ducpỽyt yn ỻetrat y mae ef gan
iuor urenhin. ysswaeth heb·y sabaot ry|hir
uu vyn trigyan. ef a|gymerth y ffonn ac
o|r ỻys y kerdaỽd. y fford a gymerth ny orffoỽ+
yssaỽd yny|doeth y dinas iuor. ac yno dydgỽ+
eith y gorffỽyssaỽd hyt pryt gosper. ac yna
dyuot a|oruc gỽeisson y meirch. ac eu meirch
y|r dỽfyr. a|phan|welas sabaot ỽynt yn|dyuot
da uu gantaỽ. A|phan|welas ef arỽndel y ad+
nabot a|wnaeth. a|dyuot yn eu herbyn. a
chyuarch gỽeỻ udunt yn|y mod hỽnn. Ma+
humet aỽch iachao. y kyfryỽ amỽs a hỽnn
ny|s gỽeleis eirmoet. ymchoel y bedrein y
racwan mi a|e gỽeleis. heb y gỽas ti a geffy
y welet oỻ. ac ymchoelut pedrein y march att
sabaot. Ac yna ysgynnu a|oruc sabaot is|gil
y gỽas yn amysgaỽn. a|dyrchauel y ffonn
a|wnaeth a|tharaỽ y gỽas a|hi. yny dygỽydawd
yn uarỽ y|r ỻaỽr. a|r rei ereiỻ a uarchockays+
sant y|r ỻys. a|menegi y iuor dỽyn arỽndel.
a thristau yn uaỽr a|oruc ynteu. ac o|lef uch+
el erchi ohonaỽ y yghwanec y gant esgyn+
nu ar eu|meirch ac eu|hymlit. Ac yna rif
o·nadunt a|e hymlityassant. Hynt sabaot
uu marchogaeth arỽndel racdaỽ. ac|ỽyntev
yn|y ymlit ef bop cant bop mil. a|iosian
mal yd|oed myỽn ystaueỻ uchel. a|thrỽy ffe+
nestyr uchel yn edrych aỻan. ac arganuot
sabaot ar arỽndel yn|dyuot. Yna mynet a| ̷+
ruc iosian att boỽn. a gi y mab. a|dywedut
ỽrthunt. arglỽydi heb hi perỽch y|ch hoỻ ni+
ueroed wiscaỽ ymdanunt eu|harueu y uyn+
et y ganhorthỽyaỽ sabaot. kanys araby+
eit yssyd yn|chwerỽdic yn|y ymlit. ac y|mae
ynteu yn marchogaeth arỽndel. yr hỽnn
yr oedut yn|drist o|e achaỽs. Ac ỽrth hynny
arglỽydi dyfryssyỽch. ac yna y gỽiscassant
agos y ugein mil ar urys. ac y kymerth y
brenhin y amỽs. a Milys y uarch ynteu.