Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 221r

Ystoria Bown de Hamtwn

221r

888

y|damunaỽ. a hitheu ual morỽyn diweir
a|e gỽrthodes ef a|e|da yn untuaỽc heb uynnv
dim gantaỽ. Gỽedy gỽelet ohonaỽ ef na
thygyei idaỽ kynnic da idi. na|e gorderchu.
y tyngaỽd ynteu y mynnei ef hihi o|e han+
uod. kanny|s kaei o|e bod. Milys heb·y iosian
gat ui yn ỻonyd ac yn hedỽch. ny mynnaf|i
dydi yn|dragywyd. nac yr|da. nac yr dim araỻ.
Ac nyt oes arnaf dy ofyn tra|uo iach copart.
gỽr a|m|keidỽ ac a|m hamdiffyn yr dy vygyth+
yein di oỻ yn diogel. Y·gyt ac y|clyỽ ef mae
yg copart yd|oed y hoỻ ymdiret   hi. Yna
y doeth ef att gopart. a thrỽy   ueuyl ac ystryỽ
y annerch malffei y gan boỽn. ac erchi idaỽ
vynet y ymwelet ac ef. hyt y kasteỻ a|oed ym
peỻ yn|y mor. A chredu a|wnaeth copart idaỽ.
a|dywedut na medrei ef y fford yno. a gofyn
idaỽ a|deuei ef yn gyuarwyd idaỽ. af yn|ỻaw+
en heb·y milys. Ac y|myỽn yscraff yd hỽylas+
sant racdunt. yny doethant hyt y casteỻ.
ac ar hynt copart a aeth y myỽn. Ac y·gyt
ac yd|aeth ef y myỽn. Milys odyna a|gaya+
ỽd y porth a|barreu heyrn. ac a chadỽyneu
heyrn yn|gadarn diogel. hyt na aỻei neb
dyuot aỻan fford y porth yn dragywyd. onyt
agorit ody aỻan. Ynteu gopart a aeth
racdaỽ ac ympob ỻe yn|y casteỻ y keissaỽd ef
boỽn. A gỽedy na|s|cauas. ef a|aeth y benn y
tỽr. ac odyno y|gỽelei ef milys yn ymchoe+
lut dracheuyn. Sef a|wnaeth copart yna.
gouyn y milys pa le yd|aei. Mi a af heb ynteu
y briodi iosian. ac y gyt·gyscu a|hi. Ygyt ac
y|clyỽ copart hynny. ỻidiaỽ a sorri a|wna+
eth. ac heb olud a|e ewined caletlym. dechre+
u cladu y mur. ac o|r diwed trỽydaỽ yd aeth
a bỽrỽ neit yn|y mor heb olud a|wnaeth. a
dechreu nofyaỽ. A|phan uyd ueỻy yn nofy+
aỽ. ef a|wyl ỻong yn agos idaỽ. a honno
oed laỽn o borthmyn. Yna dywaỽt ef yn
uchel. arglỽydi gedỽch im uynet y myỽn
y ỻong attaỽch. Y·gyt ac y harganuuant

889

ỽy y kythreul hỽnnỽ yn|dywedut yn wJr y
tebygassynt panyỽ kythreul oed ef. ac rac
y ofyn ef bỽrỽ neit yn|y mor a|wnaethant.
Ynteu a|aeth y|r|ỻong. a thu a|r tir yd hỽy+
laỽd. Yn|yr un dyd hỽnnỽ y|doeth kennat
att boỽn. a menegi idaỽ yr hoỻ gyfranc.
ry daruot y milys iarỻ priodi Josian o|e
hanuod. Ynteu boỽn a|wiscaỽd y arueu
ar ffrỽst ac a|esgynnaỽd ar y|uarch. a|r fford
tu a chỽlỽyn a gymerth heb neb gyt ac ef.
A|gỽedy daruot y milys priodi Josian o|e
hanuod. Y nos honno y peris ef y|dỽyn
hitheu y ystaueỻ. A gỽedy y dyuot hi y
myỽn yd erchis ef cau drỽs yr ystaueỻ.
ody|uaes. a hynny a|wnaethpỽyt. a gỽely
maỽr ehalaeth uchel. wedy y|dyrchauel
ar pedeir fforch oed idaỽ. ac y hỽnnỽ y kym+
heỻaỽd ef arnei vynet. Ynteu ar eistedua
a|oed a*|oed* ar ogyfuch hayach a|r erchwyn. y
gỽr a|eistedaỽd y ymdiarchenu. a maỽr ia+
ỽn oed y ffrỽst y gỽplau y ewyỻys ar iosian.
Y·gyt ac y gỽyl hi y ffrỽst ef. ucheneidaỽ
idi hitheu yn uchel. ac eissoes. dyuot cof
idi y gỽregis. a|e gymrut a|e wneuthur
yn redecuagyl. ac yn|ehut chỽmỽth*. y do+
des dros y benn am y vynỽgyl. ac heb olud
y|r parth araỻ y|r gỽely y byryaỽd neit y|r
ỻaỽr. a|phenn y Gỽregis yn|y ỻaỽ. ac ueỻy y deỻis y
gỽregis yn gryf ffenedic yn|y dỽylaỽ yny
dagaỽd y gỽr. Ac yny torres ascỽrn y
uynỽgyl. Trannoeth y bore y deuthant y
uarchogyon a|e uackỽyeit ygkylch drỽs
yr ystaueỻ. ac erchi y milys kyuodi y uy+
nyd kanys talym o|r dyd oed. Hitheu a|dyw+
aỽt. ouer yỽ aỽch son mi a|e|tegeis yr nei+
thỽyr. Yna y torryssant ỽynteu drỽs yr ys+
taueỻ. ac y kymerassant Josian. ac y rỽy+
massant y dỽylaỽ yn|galet. ac yd|aethant
a|hi y maes o|r dinas ỽrth y ỻosci. a|than
maỽr a gyneuwyt. ac ygyt ac y|gỽyl hi hyn+
ny. ymdifregu a|r|arglỽyd duỽ a|wnaeth ac