Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 197r

Geraint

197r

796

ditheu yrof|i. Kyssondeb tragywyd di·wahan
a uyd y·rom tra uom vyỽ. Medylyaỽ a|o+
ruc hitheu am|a|dywaỽt ef. ac o|e medỽl
y kauas yn|y chynghor rodi ryuic idaỽ
am|a|erchis. llyma yssyd iaỽnaf ytti un+
ben heb hi. rac gyrru arnaf i mỽy no
messur o anniweirdeb. Dyuot yma auo+
ry y|m|kymryt ual na wypỽn i y ỽrth
hynny. Minneu a|wnaf hynny heb ef
a|chyuodi a|oruc ar hynny. a|chymryt
kennyat a mynet ymeith ac ef a|e wyr.
ac ny|dywaỽt hi y ereint yna dim o ym+
didan y|gỽr a|hi. rac tyuu ae|ỻit ae gof+
ual yndaỽ ae aflonydỽch. A mynet y gys+
cu yn amser a|orugant. a|dechreu nos
kyscu ychydic a|oruc hi. ac am hanner
nos deffroi a|oruc. a|chỽeiraỽ arueu ge+
reint y·gyt ual y bydynt baraỽt ỽrth y
gỽiscaỽ. ac yn ofnaỽc eryneigus y doeth
hi hyt yn ymyl gỽely gereint. ac yn daỽ+
el araf y dywaỽt ỽrthaỽ. arglỽyd heb
hi deffro a gỽisc ymdanat. a ỻyma ym+
didan y iarỻ a|miui arglỽyd a|e uedỽl am+
danaf heb hi. a dywedut y ereint y holl
ymdidan a|oruc. a|chyt bei lidiaỽc ef ỽr+
thi hi. ef a|gymerth rybud ac a|wiscaỽd
ymdaỽ*a gỽedy ỻosgi cannỽyỻ o·honei
hi yn oleuat idaỽ ef ỽrth ym·wiscaỽ. a+
daỽ yna y gannỽyỻ heb ef ac arch y ỽr
y ty dyuot yma. Mynet a|oruc hitheu
a|gỽr y ty a|doeth attaỽ. Ac yna gouyn
a|oruc gereint idaỽ. a ỽdost di pa amkan
a|dylyy di ymi. Ychydic a deb·ygaf i y
dylyu itti ỽrda heb ef. Beth bynnac nu
a|dylyych. kymer yr un march ar|dec a|r
vn arueu ar|dec. Duỽ a|dalo itt arglỽyd
heb ef. ac ny threuleis i ỽrthyt ti gỽerth
vn o|r arueu. Pathaỽr heb ynteu henbydy
kyuoethogach. a wr heb ef a|deuy di yn
gyuarwyd y mi odieithyr y dref. af heb
ynteu yn|ỻawen. a|pha|draỽs y mae dy
uedỽl ditheu arnaỽ. Y|r parth araỻ y|r|ỻe
y|deutham y|r dref y mynnỽn vynet. Gỽr
y ỻetty a|e hebrynghaỽd yny uu gỽbyl gan+
taỽ yr hebryghyat. Ac yna yd erchis ef y|r
vorỽyn kymryt ragor o|r blaen. a hitheu

797

a|kymerth. ac a|gerdaỽd racdi. a|r porth+
mon a|doeth adref. ac ny daroed idaỽ namyn
dyuot y|r ty. nachaf y tỽrỽf mỽyhaf a|glyỽs+
sei neb yn|dyuot yn|dyuot am benn y ty.
A|phann edrychaỽd aỻan. nachaf y gỽelei.
petwar ugeint marchaỽc yngkylch y ty
yn ỻaỽn arueu. a|r iarỻ dỽnn oed oc eu
blaen. Mae y marchaỽc oed yma heb yr
Jarỻ. Myn|dy laỽ di heb ef y mae ar|dalym
odyma. ac yr meitin yd|aeth odyma. Pa+
ham uilein heb ynteu y gadut ti ef heb y
uenegi ymi. Arglỽyd heb ynteu ny|s gor+
chymynneist di euo ymi. pei as|gorchym+
mynnassut ny|s gadỽn. Pa barth heb yn+
teu y tebygy di y uynet ef. Na|ỽnn heb
ynteu. namyn yr heol uaỽr a|gerdaỽd.
Troi penneu eu meirch a|orugant ỽyn+
teu y|r heol uaỽr. a gỽelet oleu y meirch
a|wnaethant. a chanlyn yr oleu a|orugant
a dyuot y brifford uaỽr. Sef a|wnaei y
uorỽyn edrych yn|y hol pann|welas oleu+
at y dyd. a hi a|welei yn|y hol tarth a
nyỽl maỽr. a nesnes attei y gỽelei. a go+
ualu a|oruc hi am hynny. a thebygu
bot y iarỻ a|e lu yn|dyuot yn|y hol. ac yn
hynny hi a|welei uarchaỽc yn|ymdan+
gos o|r nyỽl. Myn vyg|cret heb hi kyt
ym|ỻado i. gỽeỻ yỽ gennyf vy anheu*
o|e laỽ ef. no gỽelet y lad ef heb y rybud+
yaỽ. arglỽyd heb hi pony wely di y gỽr
y|th gyrchu a gỽyr e·reiỻ ỻawer gyt ac
ef. Gỽelaf heb ynteu. ac yr a|ostecker ar+
nat ti ny thewy di byth. ac ymchoelut
a|oruc ar y marchaỽc. ac ar y gossot kyn+
taf y vỽrỽ y|r ỻaỽr ydan draet y uarch.
a thra barhaaỽd yr un o|r pedwar ugeint
marchaỽc. ar y gossot kyntaf y byryawd
pob un onadunt. ac o oreu y oreu y doe+
thant attaỽ eithyr yr iarỻ. Ac yn|diwe+
thaf oỻ y doeth yr iarỻ attaỽ. a|thorri
paladyr. a|thorri yr eil. SSef a|oruc ynteu
ereint ymchoelut arnaỽ a|gossot a gỽa+
eỽ yn teỽder y daryan yny hyỻt y dary+
an. ac yny tyrr yr hoỻ arueu yn|y gyueir
honno. Ac yny uyd ynteu dros bedrein
y uarch y|r ỻaỽr. ac yny oed ym|perigyl
[ am y eneit.