Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 167v

Peredur

167v

679

ymwan|y|r marchaỽc. mynet ar benn y tei a|r
brynneu ar ỻe aruchel y edrych ar|yr ymwan.
Sef a|wnaeth peredur emneidaỽ a|e laỽ ar y mar+
chaỽc y erchi idaỽ dechreu arnaỽ. A|r marcha+
ỽc a ossodes arnaỽ. ac nyt ysgoges ef o|r ỻe yr
hynny. Ac ynteu peredur a|ordinhaaỽd ac a|e
kyrchaỽd yn|ỻityaỽcdrut engiryaỽlchwerỽ aw+
ydualch. aa|e|gỽant dyrnaỽt gỽenỽyniclym
tostdrut milỽryeidffyryf ydan y|dỽyen a|e drych+
chauel o|e gyfrỽy. a|e vỽrỽ ergit maỽr y|ỽrthaỽ.
ac yd ymchoelaỽd dracheuyn ac yd|edewis y
march a|r arueu|gan y gỽeisson mal kynt.
Ac ynteu ar y draet a|gyrchaỽd y|ỻys. a|r mac+
kỽy mut y|gelwit peredur yna. ar hynny nach+
af agharat Law euraỽc yn kyuarfot ac ef.
Yrof|i a|duỽ vnbenn heb hi ys oed gryssyn na
aỻut dywedut. a|phei gaỻut dywedut mi a|th
a|th garỽn yn|vỽyhaf gỽr. ac myn vyg|cret
kynny|s|geỻych mi a|th garaf yn vỽyhaf gỽr.
Duỽ a|talo itt vyg whaer heb·y peredur. ac myn
vyg cret minneu a|th|garaf di. Ac yna y gỽy+
buwyt panyỽ peredur oed ef. ac yna y|deỻis ef
gedymdeithas a|gỽalchmei ac ac owein vab
uryen. ac a|phaỽb o|r|teulu ac|y|trigywys yn
ỻys arthur. ~ ~ ~ ~ ~ ~
ARthur a|oed yg|kaer ỻion ar wysc. a my+
net a|wnaeth y hela. a|pheredur gyt ac ef.
A|pheredur a|eỻygaỽd y gi ar hyd. a|r ki a|ladaỽd
yr hyd y|myỽn diffeithỽch. ac ympenn ruthur
y ỽrthaỽ ef a|welei arwyd kyuanhed. a thu a|r
kyfanhed y|deuth. ac ef a|welei neuad. ac ar
drỽs y neuad ef a|welei tri gỽeis moel gethinyon
yn gỽare gỽydbỽyỻ. A|phan|deuth y myỽn. ef
a|welei teir morỽyn yn eisted ar|leithic. ac vn
ryỽ wiscoed ymdanunt ual y|dylyei am dylyedo+
gyon. ac ef a|aeth y|eisted attunt y|r|ỻeithic.
ac vn o|r morynyon a|edrychaỽd ar|peredur yn
graff. ac wylaỽ a|wnaeth. A pheredur a|ovyn+
naỽd idi beth a|wylei. Rac drycket gennyf
gỽelet ỻeassu gỽas kyn|decket a thi. Pỽy a|m
ỻeassei i heb·y peredur. Pei na|bei hyt ytt ar+
hos yn|y ỻe hwnn. mi a|e|dywedỽn itt. Yr me+
int uo y gỽrthret arnaf yn|arhos. mi a|e gỽa+
randawaf. Y gỽr yssyd tat y mi heb y uorỽyn.
bieu y|ỻys honn. a hỽnnỽ a|lad paỽb o|r a|del
y|r|ỻys honn heb y gannyat. Pa|gyfryỽ ỽr yỽ

680

aỽch tat chỽi pan aỻo ỻeassu paỽb ueỻy.
Gỽr a|wna treis ac anuod ar y gymodogy+
on. ac ny wna iaỽn y neb amdanaỽ. ac
yna y|gwelei ef y|gỽeisson yn|kyuodi ac yn
arỻỽyssaỽ y claỽr o|r werin. ac ef a|glywei
dỽryf maỽr. ac yn|ol y tỽryf ef a|ỽelei wr du
maỽr unỻygeitaỽc yn|dyuot y myỽn. a|r
morynyon a|gyuodassant yn|y erbyn a|diot
y wisc y amdanaỽ a|wnaethant. ac ynteu
a|aet* y eisted. A|gỽedy dyuot y|bỽyỻ idaỽ ac
aryfhau edrych a|oruc ar peredur. a gouyn
pỽy y marchaỽc. arglỽyd heb·yr vn o|r mo+
rynyon. y gỽas ieuanc teckaf a|bonhedick+
af o|r a|weleist eiryoet. ac yr|duỽ ac yr dy|sybe+
rỽyt pỽyỻa ỽrthaỽ. Yrot ti mi a|bỽyỻaf ac a
rodaf y eneit idaỽ heno. ac yna peredur a|do+
eth attunt ỽrth y tan. Ac a|gymerth bỽyt
a|ỻynn. ac ymdidan a|r rianed a|oruc. Ac yna
y|dywaỽt peredur gỽedy y vrỽyscaỽ ỽrth y
gỽr du. Ryued yỽ gennyf kadarnet y|dyw+
edy di dy uot. pỽy a|diodes dy|lygat ti.
Un o|m|kennedueu oed heb y gỽr du. pỽy
bynnac a|ovynnei imi yr hynn yd|ỽyt ti yn
y|ouyn. ny chaffei y eneit gennyf nac yn
rat nac ar werth. arglỽyd heb y uorỽyn
kyt dywetto ef overed o vrỽysged a med+
daỽt parth ac attat ti. kywirha y geir a
dywedeist gynneu ac a edeweist ỽrthyf|i.
a minheu a|wnaf hynny yn ỻawen yrot ti
heb y|gỽr du. Mi a|adaf y eneit idaỽ yn|ỻaỽ+
en heno. ac ar hynny y trigyassant y nos
honno. A thrannoeth kyuodi a|oruc y
gỽr du. a|gỽiscaỽ arueu ymdanaỽ. ac er+
chi y|peredur. Kyuot dyn y uynyd y|diodef
aghev heb y|gỽr du. Peredur a|dywaỽt
ỽrthaỽ. Gỽna y|neiỻpeth y gỽr du. os
ymlad a vynny a|mi. ae diot dy arueu y
ymdanat. ae titheu a rodo arueu ereiỻ y
mineu y ymlad a|thi. Ha|dyn heb ef ae
ymlad a|aỻut ti pei kaffut arueu. kymer
yr arueu a|vynnych. ac ar hynny y|doeth
y uorỽyn ac arueu y peredur a|oed hoff gan+
taỽ. ac ymlad a|wnaeth ef a|r|gỽr du. yny
uu reit y|r gỽr du erchi naỽd y peredur.
Y|gỽr du ti a|geffy naỽd tra uych yn|dywe+
dut ym p|un wyt. a|phỽy a|tynnaỽd dy|lygat.