Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 162r

Peredur

162r

657

lyon. Yna y|dygỽydaỽd y mam
yn varỽ lewic. Ac yd|aeth peredur
hyt ỻe yd|oed keffyleu a gywedei
gynnut udunt. ac a|dygei vỽyt
a|ỻynn o|r kyfanned y|r ynyalỽch.
a cheffyl brychwelỽ yskyrnic cry+
uaf a tebygei a gymerth. a ph+
ynnyorec a|wasgỽys yn|gyfrỽy
idaỽ. ac o|wydyn danwaret y ky+
weirdabei a|welsei ar y meir* ac ar
bop|peth a|oruc peredura thrache+
fyn y deuth peredur att y uam.
Ar hynny datlewygu a|oruc yr
iarỻes. Je vy mab kychỽyn a
vynny. Jeu heb ef gan dy geny+
at. arho y|gennyf|i gyghoreu kynn
dy gychỽynnu. Yn ỻawen heb ef
dywet ar vrys. Dos ragot heb
hi y lys arthur yn|ỻe mae gorev
y gỽyr. a haelaf. a|dewraf. ỻe y
gỽelych eglỽys. kan dy pader
ỽrthi. O gwely vwyt a|diaỽt o|r
byd reit itt ỽrthaỽ. ac na bo o|wy+
bot a|dayoni y rodi itt. kymer dy
hun ef. O|r clywy diaspat dos
ỽrthi. a|diaspat gỽreic annat
diaspat o|r byt. O|r gỽely tlỽs
tec. kymer ef. a dyro y araỻ. ac
o|hynny clot a|geffy. O|r|gỽely
wreic tec. gordercha hi. kynny|th
uynno. gỽeỻ|gỽr a phenedigach
y|th wna o hynny no chynt.
A gỽedy yr ymadraỽd hỽnnỽ
ysgynnv a|oruc peredur ar y ua+
rch. a|dyrneit o aflacheu blaen+
ỻym yn|y|laỽ. a|chychwyn racdaỽ
ymeith a|oru*Ac y|bu deudyd a
dỽynos yn|kerdet yny·alỽch ffor+
estyd. ac amryỽ le|diffeith heb vỽ+
yt ac heb diaỽt. ac yna y doeth
y goet maỽr ynyal. ac ympeỻ yn|y
coet ef a|welei lannerch dec wastat.
ac yn|y ỻannerch y|gỽelei bebyỻ.
Ac yn rith eglỽys ef a|gant y pa+
der ỽrth y pebyỻ. A pharth a|r
pebyỻ y|doeth. a|drỽs y pebyỻ a|o+

658

ed yn|agoret. A chadeir eureit oed yn
agos y|r drỽs. A morỽyn wineu delediỽ
yn|y|gadei* yn eisted. a ractal eur am y
thal. a mein ỻywychedic yn|y ractal.
a modrỽy eururas am y ỻaỽ. a disgyn
a|oruc peredur. a dyuot racdaỽ y myỽn.
a ỻawen uu y uorỽyn ỽrthaỽ. a chyf+
arch gỽeỻ idaỽ. Ar tal y pebyỻ ef a|w+
elei vỽyt. a dỽy gostrel yn ỻawn o win.
a dỽy dorth o vara cann. A golỽython
o gic meluoch. Vy mam heb·y peredur
a erchis ymi pa|le bynnac y gỽelỽn vỽ+
yt a diawt y gymryt. Dos titheu un+
ben yn ỻawen y|r bỽyt a gressaỽ ỽrthyt.
Yna y kymerth peredur hanner y bỽyt
a|r ỻynn idaỽ e hun. Ac adaỽ y ỻaỻ y|r
uorỽyn. A phan|daruu y peredur vỽyta.
dyuot a|oruc a|gostỽng ar tal y lin rac
bronn y uorỽyn. Vy mam heb ef a|erchis
ymi yn|ỻe y|gỽelỽn tlỽs tec y gymryt.
Kymer titheu eneit eneit* heb hi.
Y uotrỽy a gymerth peredura chym+
ryt y uarch. a chychwyn ymeith.
Yn ol hynny ỻyma y marchaỽc bieu+
oed y pebyỻ yn|dyuot. Sef oed hỽnnỽ
syberỽ y ỻannerch. Ac ol y march a|w+
elei. Dywet heb ef ỽrth y uorỽyn. pỽy
a uu yma gỽedy mivi. Dyn enryued
y ansaỽd arglỽyd heb hi. A menegi
ansaỽd peredur a|e gerdet yn|ỻỽyr.
Dywet|heb eff. a vu ef gennyt ti a
a*|gỽneuthur anuod arnat. Na vu
myn vyg|cret heb hi na cham ny|s goruc
ym. Myn vyg|cret ny|th gredaf. ac yn+
y ymgaffỽyf ac efo y dial vyg|kewilyd
a|m|ỻit ny cheffy ditheu trigyaỽ dỽy
nos yn vn|ty. a chyuodi a|oruc y mar+
chaỽc y ymgeissaỽ a pheredur. Ac yn+
teu beredur a|gychwynnaỽd parth
a|ỻys arthur. A chynn y dyuot ef
y lys arthur. ef a|dathoed marchaỽc
araỻ y|lys arthur. ac a|rodes modrỽy
eururas yn drỽs y porth yr dala y
uarch. Ac ynteu a|deuth y|r neuad
yn ỻe yd|oed arthur a|r teulu. a gỽen+
hwyfar a|e rianed. a gỽas ystafeỻ yn