Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 156r

Owain

156r

633

a honno eiryoet. A|phan oed digrifaf
gennyf gwarandaỽ ar yr adar. nachaf
tuchan yn dyuot ar hyt y dyffryn yn
dyuot parth ac attaf. ac yn|dywedut
ỽrthyf. A varchaỽc heb ef beth a|hut*
ti ymi. pa|drỽc digoneis inheu ytti pan
wnelut titheu ymi. ac y|m kyf* byth
a|wnaethost hediỽ. Pony|wydut ti
nat edewis y gawat hediỽ na|dyn na
ỻỽdyn yn vyỽ y|m|kyfoeth o|r a|gauas aỻ+
an. Ac ar hynny nachaf uarchaỽc ar
varch purdu. a gỽisc o bali purdu ym+
danaỽ. ac arwyd o|vliant purdu ymda+
naỽ. Ac ymgyrchu a|orugam. A chyn
bei drut hynny. ny bu hir yny|m|byr+
rywyt i. Ac yna dodi a|oruc y march+
aỽc arỻost y|waeỽ drỽy avỽyn ffrỽyn
vy march. ac ymdeith yd|aeth a|r deu
varch gantaỽ. a|m adaỽ ynneu yno.
Ny|wnaeth y gỽr ymdanaf|i o vaỽred.
kymeint a|m karcharu. Nyt yspeilỽys
ynteu vi. A dyuot a|orugum inneu
drachefen y fford y|deuthum gynt. A|ph+
an deuthum y|r ỻannerch yd|oed y|gỽr du
yndi. a|m kyffes a|dygaf itti gei. mae ry+
ued na thodeis yn|ỻynn taỽd rac kewil+
yd. gan a|gefeis o|wattwar gan y gỽr|du.
Ac y|r|gaer y|buassỽn y nos gynt. y|deu+
thum y|nos honno. A ỻawenach uuw+
yt ỽrthyf y nos honno. no|r nos gynt. a
gỽeỻ y|m|porthet. a|r ymdidan a vynnỽn
gan wyr a|chan wraged a|gaffỽnn.
Ac ny chaffỽn i neb a|gyrbỽyỻei ỽrthyf
i dim am vyg|kyrch y|r ffynnaỽn. Ny|s
kyrbỽyỻeis ynneu ỽrth neb. Ac yno y
bum y nos honno. A|phan|gyfodeis
y vynyd y bore trannoeth. yd|oed bal+
ffrei gỽineudu. a mygen burgoch idaỽ
kyn|gochet a|r kenn yn baraỽt gỽedy
y ystarnu yn gywei*. a gỽedy gỽisgaỽ
vy arueu. Ac adaỽ vy mendyth yno.
a|dyuot hyt vy ỻys vy hun. A|r march
hỽnnỽ y|mae gennyf|i etto yn yr ystaueỻ
racko. Ac y·rof a|duỽ gei na|s rodỽn i
euo ettwa yr y palffrei goreu yn|ynys
prydein. A duỽ a|wyr gei nat adeuaỽd

634

dyn arnaỽ e|hun chỽedyl vethedigach
no hỽnn eiryoet. Ac eissoes rac odidocket
gennyf|i. na|chiglef eirmoet na|chynt.
nac gỽedy a|wypei dim y|ỽrth y chỽedyl
hỽnn. namyn hynny. A bot defnyd y chỽ+
edyl hỽnn yg|kyfoeth yr amheraỽdyr ar+
thur heb dywanu neb arnaỽ. Ha|wyr
heb·yr owein ponyt oed da mynet y geisaỽ
dywanu ar y|ỻe hỽnnỽ. Mynn|ỻaỽ vyg|ky+
feiỻt heb·y kei. mynych y|dywedut ar dy
dauaỽt yr|hynny peth ny|s|gỽnelut ar dy
weithret. Duỽ a|wyr heb·y|gwenhỽyfar
ys oed gỽeỻ dy|grogi di gei. ny|dywedut
ymadraỽd mor warthaedic a hỽnnỽ ỽrth
ỽr mal owein. Myn ỻaỽ vyg|kyfeiỻt wre+
icda heb·y kei. nyt mỽy o volyant y owein
a|dywedeist di. no minneu. Ac ar hynny
deffroi a|oruc arthur. a|gofyn a gysgassei
hayach. Do arglỽyd heb·yr owein dalym.
ae amser ynni vynet vynet y|r byrdeu.
Amser. arglỽyd heb·yr owein. Ac yna
kany korn ymolchi a|wnaethpỽyt. a my+
net a|wnaeth yr amheraỽdyr a|e deulu oỻ
y vỽytta. A|gỽedy daruot bỽytta. difflan
a|oruc owein ymdeith. A dyuot y letty a
pharattoi y varch a|e arueu a|oruc. ~
A  Phan welas ef y|dyd drannoeth.
gỽisgaỽ y arueu a|oruc. Ac ysgyn+
nu ar y uarch. a cherdet racdaỽ a|o+
ruc eithafoed byt. a|diffeith vynyded.
ac yn|y|diwed y dywanaỽd ar y glynn
a uanagassei gynon idaỽ. ual y|gỽydyat
yn hyspys panyỽ hỽnnỽ oed. a cherdet
a|oruc ar hyt y glynn gan ystlys yr auon.
A|r|parth araỻ y|r auon y kerdaỽd yny do+
eth y|r dyffrynn. A|r dyffrynn a|gerdaỽd
yny welei y gaer. A pharth a|r|gaer y
deuth. Sef y gỽelei y gỽeison yn saethu
eu kyỻeiỻ yn|y ỻe y gỽelsei gynon. a|r
gỽr melyn bieuoed y gaer yn|seuyỻ
ger eu ỻaỽ. A|phan yttoed owein yn
mynnv kyuarch gỽeỻ y|r gỽr melyn.
kyuarch gỽeỻ a|oruc y|gỽr y owein. a
dyuot yn|y vlaen parth a|r gaer. ac ef
a|welei ystaueỻ yn|y gaer. A|phan|deuth
y|r ystaueỻ ef a|welei y morynyon yn gỽ+
[ niaỽ