Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 146r

Trioedd Ynys Prydain

146r

596

eu meint. namyn dodi hualeu eur am
eu|hegỽytled ar bedreineu eu meirch dra  ̷
e|kefyneu. a|dỽy badeỻ eur. adan eu glin+
yeu. ac ỽrth hynny y gelwir padeỻec
y glin. Tri charỽ eỻyỻ ynys prydein.
eỻyỻ gỽidawl. ac eỻyỻ ỻyr marini. ac
eỻyỻ gyrthniỽl wledic. Tri gỽyd eỻyỻ
ynys prydein. eỻyỻ manaỽc. ac eỻyỻ
edny·uedaỽc drythyỻ. ac eỻyỻ melen.
Tri trỽydedaỽc ỻys arthur. a thri anuoda+
ỽc. ỻywarch hen. a|ỻemennic a heled.
Tri diweir ynys prydein. ardun|wreic gat+
cor uab goroluyn. ac eueilian wreic wydyr
drỽm. ac emerchret wreic uabon uab
dewengen. Tri gỽaeỽ rud ynys prydein.
degynelỽ vard owein. ac arouan uard se+
len uab kynan. ac auan|uedic uard katw+
aỻaỽn uab katuan. Tri goruchel garcha+
raỽr ynys prydein. ỻyr ỻedyeith a uu gan
euroswyd yg|karchar. a|r eil mabon uab
modron. a|r trydyd gỽeir uab gỽeiryoed.
ac vn oed goruchelach no|r tri a uu deir
nos yg|karchar yg|kaer oeth ac anoeth.
ac a|uu teir nos yg|karchar ganwenn
benn dragon. ac a|uu deir nos yg|karchar
hut ydan|lech e·chymeint. ac y·sef oed y
goruchel garcharaỽr hỽnnỽ. arthur.
a|r un gỽas a|e goỻygaỽd o|r tri charchar
hynny. ac ysef oed y gỽas hỽnnỽ. goreu
uab custennin y gefynderỽ. ~ ~  
Trioed y meirch yỽ y rei hynn.
T Ri rodedicuarch ynys brydein.
Meinlas march kasswaỻaỽn uab
beli. a melyngan gamre march ỻeỽ
ỻaỽ gyffes. a ỻuagor march kara˄dawc
ureichuras. Tri phrif uarch ynys bryde+
in. du hir tynedic march kynan garw+
yn. aawydaỽc ureich hir. march kyho+
ret eil|kynan. a rud·broen tuth·bleid march
gilbert uab kat gyffro. Tri anreithuarch
ynys prydein. karnaflaỽc march owein
uab uryen. a|thauaỽt hir. march kadw+
aỻaỽn uab katuan. a buches·lom march

597

gỽgaỽn gledyf·rud. Tri thom edystyr ynys
brydein. gỽineu gỽdỽc hir. march kei
a grei march edỽin. a|ỻuyd march alser
uab maelgỽn. Tri gorderch·uarch ynys
brydein. fferlas march daỻdaff eil kunin.
a gwelỽgan gohoewgein march keredic
uab gỽaỻaỽc. a gỽibrith march raaỽt.
Tri penn·uarch ynys brydein a dugant y
tri marchlỽyth y mae eu henweu dracheuyn.
Tri gỽr·ueichyat ynys brydein. Pryderi
uab pỽyỻ penn annwn. ỽrth uoch penn+
daran dyuet y datmaeth. ac ysef moch
oedynt y seith|lydyn a|duc pỽyỻ penn ann+
ỽnn. ac a|e rodes y pendaran dyuet y
datmaeth. ac ysef y ỻe y katwei y|glynn
cuch yn emlyn. ac ysef achaỽs y gelwit
hỽnnỽ yn ỽrueichat. kany aỻei neb na|thỽ+
yỻ na threis arnaỽ. a|r eil drystan uab taỻ+
ỽch ỽrth voch march uab meirchyon. tra
aeth y meichyat yn gennat ar essyỻt. arthur.
a march. a|chei. a|bedwyr. a uuant eỻ pet+
war. ac ny chaỽssant kymmeint ac un
banỽ. nac o dreis. nac o|dỽyỻ. nac o|ledrat
y gantaỽ. A|r trydyd coỻ uab kaỻureuỽy.
ỽrth uoch daỻwyr daỻbenn yg|glynn daỻ+
wyr yg|kernyỽ. ac un o|r moch oed dorroc
hennwen oed y henỽ. a darogan oed yr han+
uydei waeth ynys prydein o|r|torỻỽyth.
ac yna y kynnuỻaỽd arthur ỻu ynys bryde+
in. ac yd aeth y geissaỽ y diua. ac yna yd aeth
hycheu* yg|gordodỽ. ac ym|penn rynn haỽs+
tin yg|kerniỽ yd|aeth yn|y mor. a|r gỽrdueich+
yat yn|y hol. ac y|maes gỽenith y|gỽent y
dotwes ar wennithen a gỽennynen. ac yr
hynny hyt hediỽ y mae goreu ỻe gỽenith
a gỽenyn maes gỽenith y|gỽent. ac yn
ỻonyon ym pennuro y dotwes ar heiden a
gỽenhithen. am hynny y diaerhebir o heid
ỻonyon. ac yn riỽ gyfuerthỽch yn aruo y
dodweis ar geneu cath. a chyỽ eryr. ac y
roet y bleid y uergaed. Ac y roet yr eryr
y vreat tywyssaỽc o|r gogled. ac ỽynt a han+
uuant waeth onadunt. ac yn ỻanueir yn