Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 145v

Trioedd Ynys Prydain

145v

594

uab dissynyndaỽt. a wnaehant y teir
mat gyflauan. diffeideỻ uab dissynynda+
ỽt a ladaỽd gỽrgi garỽlỽyt. a|r gỽr hỽnnỽ
a|ladei gelein beunyd o|r kymry. a dỽy bop
sadỽr* rac ỻad un y sul. Sgafyneỻ uab
dissynyndaỽt. a|ladaỽd edelfflet ffleissaỽc
urenhin ỻoegyr. Gỽaỻ uab dissynyndaỽt
a|ladaỽd deu ederyn gỽendoleu y rei oedynt
yn kadỽ ˄y eur a|e aryant. a deu dyn a yssynt
beunyd yn eu kinyaỽ. a|r gymmeint ar+
aỻ yn|eu|kỽynos. Tri gỽythỽr ynys bry+
dein a|wnaethant y teir anuat gyflauan.
ỻofuan ỻaw diffro a|ladaỽd uryen uab
kynuarch. ongat grỽm uargot eidin
a|ladaỽd auon uab talyessin. a heiden uab
euengat. a ladaỽd aneirin gỽaỽtryt verch
teyrnbeird. Y gỽr a rodei gan|myỽ bob sa+
dỽrn y|gherỽyn enneint yn talhaearn.
a|e treỽis a|bwyeỻ gynnut yn|y phenn.
a honno oed y|dryded vỽyeỻaỽt. a|r eil kyn+
nnutei o aberffraỽ. a dreỽis golydan a
bỽyaỻ yn|y benn. a|r tryded uab beli a
drewis y ỽr e|hun a bỽyaỻ yn|y benn.
Tri aeruedaỽc ynys brydein. Selyf uab
Kynan garwyn. ac auaon uab talyessin.
a|gỽaỻaỽc uab ỻeimaỽc. Sef achaỽs y
gelwit ỽy yn eruedogyon. ỽrth dial eu kam
oc eu bed. Tri post kat ynys prydein. duna+
ỽt uab pabo. a chynuelyn drỽsgyl. ac u+
ryen uab kynuarch. Tri hael ynys bry+
dein. a ryderch hael uab tutwal tutklyt.
a nud hael uab senuỻt. a mordaf hael
uab serwan. Tri gleỽ ynys prydein. grud+
nei. a henbrien. ac aedenaỽc. ny doynt
o gat namyn ar eu|geloreu. ac y·sef
oedynt y rei hynny. tri meib gleissiar go+
gled. o haernwed uradaỽc eu mam.
Tri trahaỽc ynys brydein. gỽibei drahaỽc.
a saỽyl benn uchel. a|ruuaỽn peuyr dra+
haỽc. Tri ỻedyf unben ynys prydein.
Manaỽydan uab ỻyr. a ỻywarch hen.
a gỽgon gỽron uab peredur uab eliffer.
Ac ysef achaỽs y gelwit ỽynt yn ỻedyf

595

unbeynn. ỽrth na cheffynt gyuoethac
na aỻei neb y ludyas udunt. Tri galouyd
ynys brydein. greidaỽl galouyd. a drystan
uab taỻỽch. a|gỽgon gỽron. Tri esgemyd
aeren ynys prydein. moruran eil tegit.
a|gỽgon gledyfrud. a|gilbert kat gyffro.
Tri phorthaỽr gỽeith perỻan uangor.
gỽgon gledyfrud. a madaỽc uab run. a
gỽiwaỽn uab kyndyrwynn. a thri ereiỻ
o bleit ỻoegyr. Hawystyl drahaỽc. a gỽaet+
cym herwuden. a gỽiner. Tri eur gelein
ynys brydein. madaỽc uab brỽyn. a chen+
gan peiỻyaỽc. a|ruaỽn peuyr ab gỽydno.
Tri hualhogeon deulu ynys brydein.
teulu kadwaỻaỽn ỻaỽir. a dodassant hu+
aleu eu meirch ar draet pob un o·nadunt
yn ymlad a|serygei wydel yg|kerric gỽy+
dyl ym mon. a|r eil teulu riwaỻaỽn uab
uryen yn ymlad a saesson. a theulu belen
o leyn yn ymlad yn ymlad ac etwin y|m+
rynn etwin yn ros. Tri diweir deulu
ynys prydein. teulu katwaỻaỽn yny bu+
ant hualogyon. a theulu gafran uab ae+
dan. pan uu y diuankoỻ. a theulu gỽendo+
leu ab keidyaỽ yn arderyd. a dalyassant
yr ymlad pythewnos a mis gỽedy ỻad
eu harglỽyd. Sef oed eiryf pob un o|r teulu+
oed un kan·wr ar|hugeint. Tri anniweir
deulu ynys brydein. teulu gronỽ peuyr
o benỻyn a omedassant eu harglỽyd o
erbyn y gỽennỽynwaeỽ y gan leỽ ỻaỽ
gyffes. a theulu gỽrgi a|pheredur. a adaỽ+
sant eu|harglỽyd yg|kaer greu a|chyuoeth
ac ymlad udunt drannoeth. ac eda glin gaỽr.
ac yna y|ỻas eỻ deu. a|r trydyd teulu ar lan
ffergan. a y·madaỽssant   ac eu harglỽyd
yn ỻedrat y ar y fford yn mynet gamlan.
riuedi pob un o|r teuluoed un cann·ỽr ar|hu+
geint. Tri hualo* eur ynys brydein. riw+
aỻaỽn waỻt banhadlen. a run a|maelgỽn
a chadwaladyr uendigeit. ac y·sef achaỽs
y gelwit y gỽyr hynny yn hualogyon. ỽrth
na cheffit meirch a|berthynei udunt. rac