Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 136r

Breuddwyd Rhonabwy

136r

560

Jdaỽc Beth a chwerdy di. Jdaỽc
heb·yr arthur. nyt chỽerthin a|ỽnaf
namyn truanet gennyf vot dynyon
ky vaỽhet a hynn yn|gỽarchadỽ
yr ynys honn. gỽedy gỽyr kystal
ac a|e gỽarchetwis gynt. Ac yna
y|dywaỽt Jdaỽc. Ronabỽy a|wely
di y vodrỽy a|r maen yndi ar laỽ
yr|amheraỽdyr. gỽelaf heb ef. vn
o rinwedeu y maen yỽ. dyuot cof yti
a|weleist yma heno. a|phei na|welut
ti y maen ny|doei gof ytti dim o hynn
o dro. a gỽedy hynny y gỽelei vy+
din yn|dyuot tu a|r ryt. Jdaỽc heb+
y|ronabỽy pieu y vydin racko.
Kedymdeithon rỽaỽn pebyr uab
deorthach wledic. A|r gỽyr racko a
gaffant med a bragaỽt yn|enrydedus.
ac a|gaffant gorderchu merchet te+
yrned ynys prydein yn|diwaravun
ac ỽynteu a|e dylyant hynny. Ka+
nys ympob reit y deuant yn|y vla+
en ac yn|y|ol. ac ny welei amgen liỽ
nac ar varch nac ar|ỽr o|r vydin hon+
no. namyn eu bot yn ky|gochet a|r
gỽaet. Ac o|r gỽahanei vn o|r mar+
chogyon y ỽrth y vydin honno. kyn+
hebic y post tan vydei yn kychwyn+
nu y|r aỽyr. A|r vydin honno yn
pebyỻyaỽ uch y|ryt. Ac ar hynny
y gỽelynt vydin araỻ yn|dyuot
tu a|r ryt. Ac|o|r korueu blaen y|r
meirch y uynyd yn gy|wynnhet
a|r alaỽ. ac o hynny y waeret yn
gy|duet a|r muchud. SSef y gỽelynt
varchaỽc yn racvlaenu ac yn brath+
u march yn|y ryt yny ysgeinỽys
y|dỽfyr am penn arthur a|r escob.
ac a|oed yn|y kyghor y·gyt ac ỽynt.
yny oedynt kyn|wlypet a chyt
tynnit o|r auon. Ac ual yd oed yn
trossi penn y varch. ac a traỽei
y gỽas oed yn|seuyỻ rac bronn
arthur y march ar y dỽyffroen
a|r cledyf trỽy y wein. yny|oed

561

ryued bei|trewit ar|dur na bei yssic ygkwa+
aethach ai|kic neu ascỽrn. a thynnu a|o+
ruc y marchaỽc y gledyf hyt am y han+
ner y wein. a gofyn idaỽ paham y tre+
weist ti vy march i. ae yr amarch y mi
ae yr kyghor arnaf. Reit oed itt ỽrth
gyghor. Pa ynvydrỽyd a wnaei y tti
varchogaeth yn|gy druttet ac y hystey*+
nei y dỽfyr o|r ryt am|penn arthur a|r es+
gob kyssegredic. ac eu kyghorwyr yny oed+
ynt kyn|wlypet a|chyt tynnit o|r auon.
Minneu a|e kymeraf yn|ỻe kyghor. ac
ymchoelut penn y uarch drachefyn tu a|e
vydin. Jdaỽc heb·y ronabỽy pỽy y
marchaỽc gynneu. Y gỽas ieuanc kym+
hennaf a|doethaf a wneir yn|y teyrnas
honn. adaon uab telessin. Pỽy oed y
gỽr a drewis y varch ynteu. Gỽas tra+
ỽs fenedic. elphin uab gỽydno. Ac yna
y|dywaỽt gỽr balch telediỽ. ac ymadra+
ỽd bangaỽ ehaỽn gantaỽ. bot yn ry+
ued kysseingaỽ ỻu kymeint a hỽnn yn
ỻe ky|gyfyghet a hỽnn. ac a|oed ryued+
ach ganthaỽ bot yma yr aỽr·honn
a|adaỽei eu|bot yg|gỽeith uadon erbynn
hanner dyd yn ymlad ac osla gyỻeỻwar.
a dewis di ae kerdet ae na cherdych.
Miui a|gerdaf. Gỽir a|dywedy heb·yr
arthur. a cherdỽn ninneu y·gyt. Jdaỽc
heb·y ronabỽy pỽy y gỽr a|dywaỽt yn
gyn|aruthret ỽrth arthur. ac y dywaỽt
y gỽr gynneu. Gỽr a|dylyei dywedut
yn gyn ehofnet ac y|mynnei ỽrthaỽ.
karadaỽc vreichuras uab ỻyr mari+
ui pennkyghorỽr a|e gefynderỽ. Ac o+
dyna Jdaỽc a gymerth ronabỽy is y
gil. ac y kychỽynnyssont y|ỻu maỽr
hỽnnỽ bop bydin yn|y chyweir parth
a cheuyndigoỻ. A|gỽedy eu|dyuot
hyt ym|perued y ryt ar hafren. troi
a oruc idaỽc penn y varch dra|e|gefyn
ac edrych a|oruc. ronabỽy ar dyf+
fryn hafren. Sef y gỽelei dỽy vydin
waraf yn|dyuot tu a|r ryt ar
hafren. a bydin eglurwenn