Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 130r

Saith Doethion Rhufain

130r

536

gỽyd dy|genedyl mi a|baraf dy lebydy+
aỽ a mein. ỻyma vyg|kret heb hi
vot yn|gynt y byryỽn neit o|r|ỻe yd|+
yf yn|y bysgotlyn yma y|m|bodi. noc
yd|arhoỽn yr adoet hỽnnỽ arnaf|i.
Ac arganuot maen maỽr yn|y hymyl
a|wnaeth. a|dyrchauel y maen mawr
ar y hysgỽyd a|e vỽrỽ yn|y ỻyn. yny
glywit y kỽymp dros yr hoỻ lys.
a gỽaethaf yn|y byt yd|aeth arnaỽ ef
ef hynny. a dyuot aỻan a|oruc y e+
drych a|ordiwedei yr eneit yndi. a
hitheu yn|gyflym diueryaỽc a|aeth
y myỽn. a|chaeu yn|gadarn erni. a|e
uegythyaỽ ef am torri y briodas. ac
adaỽ y ty a|e wely yr amser hỽnnỽ
yn|y nos. A thrannoeth yg|gỽyd bra+
ỽtwyr y dinas a|r sỽydogyon. y bu
reit y|r gỽr diodef y poen a|r|dial a dy+
lyei hi y|gael am y|drygeu. Ac ue+
ỻy y|siomha dy wreic ditheu am|dy
uab. a|hi yssyd drỽc a chamgylus
a|r|mab yssyd ar yr iaỽn. Myn|uyg
cret heb ef ny dihenydyir ef hediỽ.
A gỽedy bỽyt y dywaỽt y urenhines.
Mi a|ỽn heb|hi na adaỽd doethon ru+
fein dihenydyaỽ y mab hediỽ. Nado
heb ef. Myn vyg|cret heb hi un|fun+
ut y|deruyd itti o gredu udunt am
dy uab. ac y|daruu gynt y vn o|dinas+
wyr rufein am|pren ffrỽythlaỽn
bricaỽclas a|oed annỽyl gantaỽ.
Beth oed hynny heb yr amheraỽdyr
ỻyma uy ffyd na|s|dywedaf. ony rody
dy gret ar|dihenydyaỽ y mab a·uory.
Myn|vyg|kret heb ef y|dihenydyir.
L lyma y chwedyl heb hi y wr
o rufein yd|oed prenn perffrỽyth
yn|tyfu yn|y erber. a cheing un·yaỽn
dec yn kyuodi o|von y prenn ac yn
kyrchu y|r awyr. ac od|oed annỽyl
gan y|gỽr y prenn a|r ffrỽyth. an+
nỽylach oed y geing o achaỽs y thec+
ket. Y·rof a|duỽ heb y gardỽr bei
vyg|kyghor a|wnelut. ti a barut
torri y geing y ỽrth y prenn. Pa+

537

ham heb ef. am na tiogel ytt gaffel
ffrỽyth y prenn tra vo y geing racko
yn|ysgynnprenn ac yn|ganhalprenn
drycdynyon a|lladron. ac nat oes
fford y drigyaỽ y|r prenn nac y gaffel
y ffrỽyth o·nyt trỽy y geing racko.
Myn uyg|cret heb ef ny thorrir dim
o|r|geing yr hynny mỽy no|chynt.
a bit ueỻy heb y gardwr. A|r nos hon+
no ef a|deuth ỻadron y|r prenn a|e yspei+
laỽ o|e ffrỽyth. a|e adaỽ ynteu yn am·no+
eth bricaỽcdỽn erbyn trannoeth y
bore. Ky|noethet a hynny y gedeu doe+
thon rufein ditheu o ffrỽyth dy deyr+
nas o·ny ledy y geing gan dy uab.
lledir myn vyg|cret avory y bore heb
ef. ac ỽynteu kymeint vn. A thranno+
eth trỽy lit ac annoc y vrenhines.
Kyrchu y dadleudy a|wnaeth yr am+
heraỽdyrac erchi dihenydyaỽ y uab a
doethon rufein y·gyt ac ef. Ac yna
y kyuodes malqỽidas y uynyd gỽr
aduỽynbrud oed hỽnnỽ a|dywedut
ual|hynn. arglỽyd amheraỽdyr heb ef.
os o annoc dy wreic a|e|chuhudet y
pery dihenydyaỽ dy uab. ef a|th syom+
ir ual y syomes y bleid y bugeil.
Pa wed uu hynny heb yr amheraỽdyr.
Myn vyg|kret heb ef ny|s managaf
o·ny rody dy gret na|dihenydyer y
mab. Na|dihenydyir myn|uyg|cret
a manac ym dy|chwedyl. ~ ~ ~
L lyma y chỽedyl heb ef. Namyn
dinas kyfoethaỽc kadarn a|oed
yn|y dỽyrein. a seithwyr kymhendoeth
synnhỽyrus a|oedynt yn|kadỽ ac yn
ỻywyaỽ y dinas. Ac nyt yn|y kaerw+
yr a|r dinasswyr yd oed gedernit y dinas.
namyn yn|doethineb y gỽyr a|e|kymhen+
daỽt. Ac yn|hynny y|deuth brenhin creu+
laỽn kadarn y geissaỽ goresgyn y|dinas
a|gỽedy eisted yn|y gylch. a|gossot pei+
ranneu ỽrthaỽ. ny thygyaỽd y|r bren+
hin dim rac kymhennet y gỽyr o vyỽn.
yn|kadỽ eu|dinas. A|phan|welas y|bren+
hin ystrywgar na|cheffit y|dinas o ym+
lad.