Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Harley MS. 4353 – page 35v

Llyfr Cyfnerth

35v

talet e| hunan. Mach a adefho peth o|e vechni+
aeth ac a watto peth arall; gỽadet ar y lỽ e| hun  ̷+
an os myn. Tri mach hagen yssyd ac ny| che  ̷+
iff vn o·honunt dỽyn y vechniaeth ar y lỽ e
hunan kyt gỽatto ran ac adef ran arall o|e ve  ̷+
chni. nyt amgen dyn a| el yn vach y|gỽyd llys.
A mach diebredic. A mach talu. beth bynhac a
tygho y kyntaf. y llys a| dyly tygu ygyt ac ef neu
yn| y erbyn. y deu ereill beth bynhac a tygho;
ar y seithuet o|e gyfnesseiueit y| tỽg. kanys ta  ̷+
laỽdyr uyd pop vn o·honunt. Dyn a dyly 
kymryt mach ar pop da onyt da a| rotho y ar  ̷+
glỽyd idaỽ. Y neb a uo mach dros dyn ony|s
tal y talaỽdyr yn oet dyd. oet pymthec diwar  ̷+
naỽt a geiff y mach yna. Ac ony|s tal y talaỽ  ̷+
dyr yna; oet deg niwarnaỽt a geiff y mach y  ̷+
na. Ac ony|s tal y talaỽdyr yna; oet pump di  ̷+
warnaỽt a geiff y mach yna. Ac ony thal y| tal  ̷+
aỽdyr yna; talet y mach. A llyna oeteu mach
am da bywaỽl. Os ar da marwaỽl y byd mach.
Oet pymthec diwarnaỽt a geiff y mach yna.
Ac ony thal y talaỽdyr yna; oet deg diwarnaỽt
ar| hugeint a geiff y mach yna. Ac ony thal y
talaỽdyr yna; oet deg diwarnaỽt a deu vgeint
a geiff y mach yna. Ac ony thal y talaỽdyr yna;