Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Harley MS. 4353 – page 20v

Llyfr Cyfnerth

20v

nyt amgen y gar. A telir o naỽ mu a naỽ vge  ̷+
int mu gan tri drychafel. Yn| y sarhaet y
keiff naỽ mu a naỽ vgeint aryant. Gala  ̷+
nas breyr dissỽyd o whe bu a whe vgeint
mu gan tri drychafel y telir. Y sarhaet a| te  ̷+
lir o whe bu a whe vgeint aryant. Galan  ̷+
as bonhedic canhỽynaỽl a telir o teir bu a
thri vgeint mu gan tri drychafel. Y sarha  ̷+
et a| telir o teir bu a thri vgeint aryant. ky+
mro vam tat vyd bonhedic canhỽynaỽl.
heb gaeth a heb alltut a heb ledach yndaỽ.
Os gỽr breyr a uyd bonhedic canhỽynaỽl
pan lather; whe bu a geiff y breyr o|r alanas
y|gan y llofrud. U*|r brenhin y daỽ trayan pop
galanas. kanys  ef bieu kymhell y lle ny
allo kenedyl gymhell. Ac a gaffer o da o|
pryt y| gilyd y|r llofrud; y brenhin bieiuyd.
Galanas tayaỽc brenhin a telir o teir bu a
thri vgein mu gan tri drychafel. Y sarhaet
yỽ teir bu a| thri vgeint aryant. Galanas
tayaỽc breyr; hanheraỽc uyd ar alanas tay  ̷+
aỽc brenhin. Ac uelly y sarhaet. Galanas
alltut brenhin; a telir o teir bu a thri vge  ̷+
in mu  heb drychafel. Y sarhaet yỽ teir bu
heb ychwanec. Galanas alltut breyr; han  ̷+