Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cardiff MS. 1.363 (Hafod 2) – page 196v

Brut y Brenhinoedd

196v

golyaeth ef a dvc y lw trwy wladoed katwa+
llavn a llosky e dynassoed ar trevyd a llad e
kywdaỽtwyr. ac anreythyaỽ e gwladoed. A
hyt tra ed oed edwyn en dywalhaỽ e velly ed
oed katwallaỽn en wastat en keyssyav ar llo+
ngheỽ ymchwelỽt o|y wlat. ac ny|s galley. kanys
pa porthỽa bynnac y keyssey dyvot yr tyr. eno e
bydey edwyn a|e lw en|y lỽdyas. kanys attaỽ e do+
thoed dewyn doethaf en e byt o|r hyspaen a elwyt
pellytvs. a hvnnv o ehedyat er adar ac o|r redec
e syr a vynagaey y edwyn pob damweyn o|r a del+
hey ydav. Ac wrth henny e mynagey entev pan
keyssey katwallaỽn ymchwelvt. ac e bydey edwyn
en paravt en|y erbyn. ac e brywey y llonghev a
body y kytymdeythyon. Ac gwedy hayach nat
oed vn gobeyth kaffael ymchwelvt tray keỽyn
yr enys honn. o|r dywed ef a kaỽas en|y kynghor
mynet hyt at selyf brenyn llydaỽ y keyssyav p+
orth y ganthav y kynydv y kyvoeth ydav trach+
eỽyn. Ac gwedy trossy eỽ hwylyeỽ o·nadvnt p+
arth a llydav en dyssyvyt e kyvodes tymhestel
en e mor a gwascarv ev llongheỽ ar vyrr hyt nat