Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cardiff MS. 1.363 (Hafod 2) – page 191r

Brut y Brenhinoedd

191r

kanys syberwyt ny adaỽd y ty vfydhaỽ y ỽn
brenin. Ac wrth henny ty a wely dy wlat en
anreythedyc y gan er enwyraf paganyeyt.
ty a wely e tey gwedy ry ssyrthyav ar y gylyd
er hynn a kwynant dy ettyved Gwedy ty. kan+
ys wynt a welant kanaon angkyfyeyth lewes
en medỽ e trefy. ar dynassoed. ar kestyll. ac eỽ
holl kyvoeth ac ev medyant. ac en trvan eỽ g+
wrthlad wynteỽ y alltỽded. o|r lle ar eỽ hen teyl+
ynctaỽd ny allant dyvot onyt en anhavd. neỽ
enteỽ byth ny|s gallant. Ac gwedy darỽot me+
gys e dywetpwyt wuchot yr eskymỽnedyc
creỽlavn hvnnv a llawer o vylyoed pagany+
eyt y gyt ac ef anreythyaỽ er enys oll hayach
ef ar rodes er rann wuyhaf o·honey er hon
a elwyt lloegyr yr ssaysson trwy vrat er rey
e doethoed er enys honn. Ac ena e kylyassant
e brytanyeyt er|hyn a dyanghassey onadvnt
y orllewynaỽl ranneỽ er enys. nyt amgen y ke+
rnyw ac y kymry. ac odyna mynych a gwastat
ryvel dywal a gwnaethant ar eỽ gelynion. Ac
wrth henny theon archescop llỽndeyn. ac arch+