Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cardiff MS. 1.362 (Hafod 1) – page 26r

Brut y Brenhinoedd

26r

auarỽy danuon beunyd trỽy gar ac estraỽn y geissaỽ tag+
noued gan gyswallaỽn. A gỽedy na|s kaffei yn vn mod yd
anuones y geissaỽ nerth at vlkessar ymheradyr* rufein. trỽy
Avarỽy tewyssaỽc llundein [ lethyr yn|y mod hỽn.
yn anuon annerch y ulkessar. A gỽedy damunaỽ gynt
y ageu daminaỽ weithon y iechyt. ediuar yỽ genyf|i dala
y|th erbyn ti pan vu yr ymlad rot a chaswallaỽn an bren+
hin ni. kans pei peidassỽn i ti a gassoedut y vudugolyaeth
A chymeint syberwyt a gymyrth ynteu gỽedy kael y vudu+
golyaeth trỽ* vy nerth i. Ac y mae ynteu weithon ym|digy+
uoethi y inheu. Ac velly y mae ef yn talu drỽc dros da
y mi. Miui a|e gỽnaethof* ef yn tref tataỽc. ac ynteu y+
ssyd ym ditref·tatu inheu. Miui a|e gossodeiss ef yr eilweith
ar y vrenhinaeth. Ac ynteu yssyd yn wenychu vyn deol
inheu. a minheu a alwaf tystolyaeth nef a dayar na he+
deis i y var. o·nyt na rodvn. vy nei o|e dienydu y wiryon
Ac edrychet dy doethinab ti deunyd y lit ef. damweinaỽ
a wnaeth y deu nyeint y ni ware palet. a gỽedy goruot
o|m nei i. sef a|wnaeth nei y brenhin llidiaỽ. a chyrchu y
llall a chledyf. ac yn hynny y syrthỽys nei y brenhin ar
y cledyf hynny aeth trỽydaỽ. A gỽedy dyuot hynny ar
brenhin yd erchis ynteu vy nei i yỽ dienyd tros y llall
Ac vrth na|s|rodeis y mae ynteu yn anreithaỽ vyg kyuo+
eth ac ny distryỽ ac|ỽrth hynny yd ỽyf y gỽedidaỽ* ty
trugared ti. ac yn erchi ty nerth y gynhal vyg kyuoeth
hyt pan vo trỽ* vyn nerth inheu y keffych titheu gores+
cyn ynys prydein. ac nac amheuhet ty bruder ti dim o
hyn. kans o|r deuaỽt hon yd aruerant y rei. marỽaỽl
gỽedy eirlloned tagnouedu. A gỽedy ffo ymchoelut