Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cardiff MS. 1.362 (Hafod 1) – page 18r

Brut y Brenhinoedd

18r

yr ynys o pen ryn kernyỽ hyt yn traeth catneis
ym prydein. Ac yn vnniaỽn trỽy y dinassoed a gy+
uarffei a hi. A fford arall ar y llet. o vynyỽ hyt
yn norhamtỽn yn vnyaỽn trỽ* y dinassoed y gy+
ffarfei a hitheu. A dỽy fford ereill yn amroscoyỽ
yr dinassoed a gyfarffei ac ỽynteu. Ac eu kyssegru
a rodi breint a noduaeu udunt mal y rodassei y
tat. A phỽy bynhac a vynho gỽybot y breinheu
hynny ar noduaeu; darlleet kyfreitheu dyfnavl.
AC val y dywespvyt uchot y doeth bran y ffre+
inc. yn gyfflaỽn o pryder a goual. am y dehol
yn waradỽydus o tref y tat y alltuded. Ac nat oed
obeith gallu ennill y teilygdaỽt tracheuyn. A gỽe+
dy menegi pop vn o tywyssogyon ffreinc ar neill
tu ac na chauas na phorth na nerth. o|r diwed y
doeth hyt ar segyn tywyssaỽc bỽrgỽyn. A gỽedy
gỽrahu* o·honaỽ y hỽnnỽ; kymeint a gauas o gary+
at a chedymdeithas y gan segyn a|gỽyrda y teyrnas;
Ac nat oed yr eil gỽr nes noc ef y tywyssaỽc. hyny
oed euo a lunyaethei negesseu y teyrnas. Ac a|dospar+
thei y dadlyeu. Sef kyffryỽ ỽr oed vran. tec oed o pryt
a gosced. A doeth a chymhen oed a doosparthus. Ac eth+
relithus oed ỽrth hely a chỽn ac adar ma* y dylyei te+
yrn. Ar tywyssaỽc a gauas yn|y gyghor rodi vn ver+
ch a oed idaỽ yn wreic y vran. Ac ony bei etiued o vab.
kanhyadu y vran y gyuoeth gan y verch o bei hyn
noc ef. Ac o bei vab jdaỽ yteu*. Adaỽ porth y vran y
orescyn y gyuoeth e|hun. Ac odyna ny bu pen y vlỽ+
ydyn. marỽ segyn. Ar gỽyr a garei vran gynt o