Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cardiff MS. 1.362 (Hafod 1) – page 17r

Brut y Brenhinoedd

17r

ny; erchi idaỽ torri a|e vraỽt yr amot a oed
waradỽyd idaỽ y uot y·rydunt. AC erchi
idaỽ kymryt merch helsyn vrenhin llych+
lyn yn wreic idav. hyt pan vei trỽy porth hỽn+
nỽ y gallei gaffel y gyuoeth a|e delyet. A chym+
ryt kyghor yr anhyedỽyr tỽyllodrus a oruc
bran. a mynnu y vorỽyn yn wreic idaỽ. A|thra
yttoed ef yn llychlyn. y doeth beli hyt y go+
gled a llanỽ y kestyll ar dinassoed o|e wyr e|hun.
Ac eu kadarnhau o pop peth o|r a vei reit. A
phan doeth ar vran hynny; kynnullaỽ y llych+
lynwyr a oruc ynteu a cheweiryaỽ llyges dir+
uaỽr y meint. A chyrchu tu ac ynys prydein.
A phan oed lonydaf gantaỽ y rỽygyaỽ y mor.
nachaf Gvythlach vrenhin degmarc a llygh+
es gantaỽ yn erlit bran o achaỽs y vorỽyn
Ac ymlad a|wnaethant. Ac o damwein y kauas
gỽythlach y llog. yd oed y vorỽyn yndi. A|e|thyn+
nu a bacheu ym plith y logeu e hun. Ac val yd
oydynt velly yn ymlad nachaf wynt kythra+
ỽl gỽrthỽyneb yn gỽasgaru eu llogeu paỽb y
ỽrth y gilyd o·nadunt. Ac o|r ryỽ damwein y
byrỽyt llog ỽythlach ar vorỽyn y gyt ac ef
y tir y gogled yn|y lle yd oed beli yn haros
dyuodedigyaeth bran y vravt. Pedeir llog
y doethant ar pedỽared a hanoed o|lyghes
bran. A|phan datganỽyt hynny y veli; llawen
A Gỽedy yspeit ychydic [ uu gantav.
o diewed y doeth bran yr tir a|e lyghes