Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cardiff MS. 1.362 (Hafod 1) – page 112r

Ystoria Dared

112r

Ac y lleoed ereill ac a|ymgynullỽys y llu y gyt a|e moli ỽy
a wnaeth ef a|e hannoc a gorchymyn vdunt yn graff ac
yn garedic ymwarandaỽ a bot y llynges yn baraỽt ac
val yr oet yr arỽyd kychwynnu ymdeith a|wnaethant a|e
llynges ac y Traetheu troea y deuthant A gwyr troea a|ym+
diffynỽys eu gwlat yn gadarn. A dỽyn kyrch a|wnaeth
Proteselaus tywyssaỽc yr tir a gyrru fo ar wyr troea. a
llad llawer ohonunt. Ac Ector a deuth yn|y erbyn ac a|e
lladaỽd ac a|e teruysgỽys y rei ereill yn vaỽr. A gỽydy
enkil o ector yr lle y gyrryssit fo a wyr troea ynteu a
yrraỽd fo ar wyr groec. Ac yna gỽydy gwneuthur aer+
ua vaỽr o pop parth y deuth achil ac yd ymhoeles yr holl
llu draekefyn. Ac y kymellaỽd y llu arall y myỽn y droea
Ac yna y nos a|e gỽahanỽys ỽy. Agamennon a duc y holl
llu o|r llongeu yr tir ynteu a|gyfeistydyỽys y castell A
thrannoeth Ector a|duc y ll* y maes o|r gaer a mynet y
myỽn y gastell gwyr groec a|wnaeth ef. Ac yna Aga+
mennon o lef maỽr a dysgỽys y niuer pa|wed yd ymledynt
Ac ymlad yn greulaỽn llidyaỽc a|wnaethant Ac yna y llas
menciades tywyssaỽc o|roec Ar gwyr trechaf a deỽraf a|ledit yn
gyntaf. kanys mỽyaf yd ymyrynt. Ac yna hefyt Ector a la+
daỽd Petroclus ac a|e kymerth o|r aerua ac a|e hyspeilaỽd Ac
odyna yd ymlynỽys ef Meirionem ac y lladaỽd. A phan yt+
toed ef yn mynnu y yspeilaỽ y deuth monestius ac y bra+
thaỽd Ector yn|y vordỽyt Ac ynteu yn vrathedic a ladaỽd lla+
wer o vilioed Ac a amdyffynnỽys y maes o wyr groec ac a
foes hyt pan doeth aiax telamonius yn|y erbyn Ac val yr
oedynt yn ymlad yr adnabu Ector hanuot aiax o|e genedyl
ef kanys mab oed Aiax y Esonia y whaer briaf y dat ynt