Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Titus MS. D IX – page 25v

Llyfr Blegywryd

25v

tystonn prouadỽy yd|eir yn|y erbyn ef.
Os yr amdiffynnỽr a|gerda mod a|vo gỽ+
ell; dywedet vrth y|tystonn. kyt as dyc+
coch aỽch tystolyaeth aaỽch geir; ny|s
kedernnheuch ar aỽch llỽ. elchỽyl y ber+
nnir y|r tystonn ar eu llỽ kadarnnhav
eu tystolyaeth megys y|tystỽyt vdunt.
Os tygant. ac na llyser wynt. yr ha+
ỽlỽr a|oruyd. O|r pallant wynteu yr amdi+
ffynnỽr a|oruyd. Hyspys yỽ y|mae gỽedy
llỽ y|dyly yr amdiffynnỽr llystonssu ty  ̷ ̷+
ston. Os kynn llỽ y|llyssa; y dadyl a|gyll.
TRi achaỽs y·ssyd y|llyssu tystonn; vn  ̷
yỽ galanas heb ymdifuỽyn. Eil yỽ; o  ̷
vot dadyl am|tir yrydunt heb y|ther+
uynu. Tryded yỽ; camarueru o|vn oho  ̷+
nunt o wreic y|llall. Os eu llyssu a|ellir;
palledic vydant. onny ellir; tyston di+
ball vydant. Tystonn a|ellir eu gỽrthn+
eu pan dechreuhỽynt eu tystolyaeth oc eu
seuyll. megys na bo reit eu llyssu. ac velly
gỽybydyeit. nyt amgen. no|thrỽy obyr.
neu trỽy eu bot yn gyurannaỽc ar yr
hynn y|bo y dadyl ymdanaỽ. neu o|torri
y|ffyd yn gyfuadef. neu o anudon kyhoed+
auc. neu o|letrat kyhoedauc. neu o|e|vot  ̷