Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Titus MS. D IX – page 24r

Llyfr Blegywryd

24r

K Yntaf yỽ; o naỽ affeith lletrat. am+
canu vrth getymdeith yr|hynn a|geis+
ser yn|lletrat. Eil yỽ; duunaỽ am|y
lletrat. Trydyd yỽ; Rodi bỽyllỽrỽ
y letrata. Petỽeryd yỽ; mynet yg|ketym+
deithas lleidyr pan el y lettrata. Pymhet
yỽ; mynet y|r tref ygyt a|lleidyr a|torrho
y|buarth neu y|r|ty. Whechet yỽ; erbynny+
aỽ yr hynn a|dyccer yn lletrat. Seithuet
yỽ; kerdet dyd neu nos ygyt a|r lleidyr.
Wythuet yỽ; kymryt rann o|r llettrat.
Naỽuet yỽ; kelu y lletrat ar|y|lleidyr. 
HOll affeitheu gỽeithret o affeitheu ga  ̷+
lanas. neu losc. neu letrat. dirỽyus vyd.
pob vn ohonunt. Tauotrudyath*. neu ly  ̷+
gatrud heb weithret llaỽ neu troet; cam  ̷+
lyryus vyd. Tal dros affeith galanas
a|vuynt gyfadef; Y|r reeni a|e gytetiued+
yon y|lladedic o|gyureith y|telir. o|r cỽyny+
ant ymdanaỽ. ac ef a|dylyir talu reith
vdunt ỽy ac y|r genedyl. val kynt y|di+
ỽat llourudyaeth o·s gouynnant. neu  ̷
talu galanas vdunt. Y neb a|differo
rac llatron a|da a|dyccer yn|lletrat ar
tir ny|s pieiffo; trayan y|gobyr diffryt
a|geiff ef. a|r dỽy rann a|geiff arglỽyd