Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Cleopatra MS. B V part ii – page 202v

Llyfr Cyfnerth

202v

werth. Ony wna morwyn a|vynho o|e chowyll
kyn kyuodi y|bore y|gan y|gwr. Ygyd y|byd
yryngthunt. Teir gweith y|keiff gwreic
y hwynebwerth y|gan y|gwr. Pan gyttyo
a gwreic arall teir gweith. Ac os godef hi
y bedwared weith. ny cheiff dim. O rodir
morwyn adued y wr. Ac o|dywed y|gwr nad
oed vorwyn. Tynghed y ỽorwyn ar|y|phy+
med o|r dynyon nessaf y gwerth nad o+
ed wreic. Yssef yw rei hynny. Y|thad a|e
mam. A|e brawd a|e chwaer. Tri llw a|dy+
ry gwreic y wr pan enllipper. Rodded lw
seith wraged gessefin. Ac ar eil enllipp llw
pedeir ar dec. Ac ar y|trydit enllipp llw
dec a|deugein. Na roded nep gwreic y
wr heb vach ar y gobyr yr arglwyd. O
dwc gwr gwreic yn llathrud y|nep ty. ky+
mered gwr y|ty mach ar y|gobyr yr ar+
glwyd. Ac os ny|s kymer talhed e|hỽnan
Gobyr alltudes yw pedeir ar|hugeint