Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Cleopatra MS. B V part i – page 50r

Brut y Brenhinoedd

50r

ry gollassei yn|gwlat ruvein. a dodi yn|y vryt y|hen+
nyll os|galley. Ac yna kynvllaw llu a oruc holl
yeuengtyt ynys brydeyn ygyd ac ef. Ac adaw
gwarchadwedigaeth ynys brydeyn yn llaw du+
nawt yarll kernyw. A gwedy ev bot yn barawd
kychwyn a orugant y tu a freync. a honno a el+
wyt tryde phla ynys brydein. ac yn yr amser
hwnnw yd oed gwr a elwid himbald yn dywys*
yn freinc ac yn llydaw. A gwedy clywet o·honaw
bot y bryttanyeit yn dyuot; ymgyweiriaw a
oruc yn ev herbyn. y geisiaw ev gwrthlad oc ev
tervynev. ac ymlat ac wynt yn wychyr creulon.
Ac yn yr ymlad hwnnw y llass hymbald a|phy+
mptheg mil ygyt ac ef. Ac y goresgynnawt 
maxen llydaw. ac a|y rodes y kynan meiriadauc.
o achaus dwyn o·honaw yntev ynys brydein
y ar gynan kyn no hynny. Ac yna kyntaf y
doeth y bryttanyeit y lydav. ac o hynny y|gelwit
bryttayn vachan. Ac yna yr edewit kynan mei+
riadauc yn gwledychu. Ac y kerdawt maxen
y tu a dinas rodvm. ac y foas y freinc racdav.
ac adaw y dynessyd yn wac ar kestill. ford y
clywit y|dyuot. Ac odena y kerdavt ef parth
a ruvein y ryuelu ar gracian a vailaunt a oed+
dynt amherodron yn ruvein yr amser hwnnw. A|gwe+
dy y dyuot ef y ruvein y lladawt y neill onadunt.
a dehol y llall o ruvein a oruc. Ac yn yr amser hwn+
nw yd oed mynych kyffrangheu y·rwng y freinc
ar bryttannyeit yn llydaw. ac eyswys yr a uu ar+