Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Cleopatra MS. B V part i – page 22v

Brut y Brenhinoedd

22v

ny bei ewch o waet noc ynteu. A menegi vod yn
degach idaw kymryt merch y vrenhin o ynys
arall yn wreicka idaw; ac o nerth hwnnw ennyll
y deilyngdawt ry gollassei. dracheuyn. A gwedy
llenwi bran o|lid a|chyghoruynt y|geirieu hyn+
ny. ef a aeth hyt yn llychlyn ac a gymyrth merch
y esling vrenhin llychlyn yn wreicka idaw. ac o
nerth hynny keissiaw goresgyn kyuoeth y vrawd.
A gwedy menegi hynny y veli. kynullaw a oruc ef
a|goresgyn yr alban yn gwbyl. a gwarchadw yr ar+
uordir rac dyuot ystrawn genedyl yr ynys y eu
chyuarssanghu. ac y aros dyuodiat y vraut. A
phan gigleu bran hynny; ef a gymyrth aneiryf
lluossogrwyd o wyr llychlyn gyd ac ef. A phan yt+
toydynt barawd y eu hynt. yr llongheu y|daethant
ar vorwyn y·gyd ac wynt. a dyrchauel hwyleu. a
rwygaw moroed yny doethant hyt y|ngheuyn 
gweilgi. Ac yna y kyuaruu llyghes gwithlach bren+
hin denmarc ac wynt. gwedy ry venegi idaw
ry vynet bran ar vorwyn vwiaf a|garassei gwith+
lach ymeith o|r ynys. Ac yn|y kyuaruot hwnnw
ymlad a oruc y dwy lynghes yn wychyr creulon
ac yn yr ymlad hwnnw bwrw bacheu a oruc
gwyr gwithlach yr llong lle yr oed y vorwyn
a|y thynnu yny vyd y vorwyn ym|pheruet llong
gwithlach. ac yna y doeth gwasgaredic wynt a
gwasgaru yr llongheu y amrauaelion draetheu.
A gwedy eu bod velly pymp nywyrnawd ar|vawd.
y bwriwt brenhin denmarc ar vorwyn gyt ac ef yr