Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Additional MS. 19,709 – page 7v

Ystoria Dared

7v

dywedut a|raghei y bod hvy hẏnẏ a|phavb a|gẏfunvys ac ef a gv+
neuthur agamemnon a|wnaethant vy yn amheravdẏr ac
yn benaf arnadunt. a|thranoeth gvyr goroec yn vychyr
a|gerdassant y|r vrvydyr ac a·gamemnon a duc y|lu ynteu
y maes yn eu herbyn. a|phavb o|r ỻuoed a ymladassant yn
da. a wedẏ dyuot y|ran vỽyaf o|r dyd. Troilus a gerdavd
y|r uydin gyntaf ac a|ladaỽd y|groecwyr ac a|diffeithỽys
y maes ohonunt ac a|e ffoes hyt eu kestyỻ. a|thradỽy gỽyr troea
a deuthant a|e ỻu y maes ac yn|y herbyn ỽynteu agamemnon
a dysgvys y vydin ac aerua vavr a vu a phob vn o|r deu·luoed
ac a ymladaỽd yn da yn eu kyfeir a|throilus a ladaỽd ỻawer o|r
dywyssogyon o|roec ac y veỻy yd ymladavd seith niwarnaỽt du+
untu yna agamemnon a erchis kygreireu deu uis a|gvedy ym+
gadarnhau ohonunt agamemnon o anrydedus wassanaeth
a gladvys palamides a|phob rei ohonunt o|pop parth a|gladys+
ant eu tywyssogẏon a|e marchogyon urdavl ereiỻ oỻ yn
anrydedus a|hefyt agamemnon a anuones tra vu y gygreir
vlixes a nestor a diomedes ac achil y erchi idaỽ uynet y|r urỽy+
dyr gyt a|hvy ac achil yn drist am yr ossot ohonaỽ ẏn|
vryt nat aei y ymlad o|achavs adaỽ ohonaỽ y ecuba uynet
y|v wlat neu ynteu yn diheu nat ymladei dim vrth y vot
ef yn karu polixena yn diruavr ef a dechrewis kablu y
kenadyeu a|dathoedynt attaỽ vrth uot yn weỻ y|dylyynt
vy geissaỽ tragywydavl tagnefed y·rydunt a|gỽyr troea
aa dywavt nat ymladei ef a|r kennadeu  anogy+
sant  agamemnon yr ymvrthot o achil yn dia lon
anat ymladei ac yna agamemnon a elwis y hoỻ tywys+
sogyon yg|kygor ac a|ofynvys y|r ỻu beth a dylyei ef
y|wneuthur