Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Additional MS. 19,709 – page 17v

Brut y Brenhinoedd

17v

brutus gyt a|e wreic. a|thri meib a anet idaỽ. sef oed eu henweu
.Locrinus. kamber. albanactus. ac ym|pen y petwared vlỽydẏn
ar|hugeint gvedy y dyuot·edigaeth y|r ynys y bu varỽ brutus
ac y|cladvyt yn|y dinas a adeilassei e|hun yn anrydedus. ac
yna y ranvyt y teyrnas y|v veibon ynteu. a locrinus kanẏs
hynaf oed a gymerth y ran kanavl o|r ynys yr hon a elwit
ỻoegẏr o|e env ef. ac y|kymerth kamber o|r tu araỻ y|haf+
ren yr hon a elwir o|e enỽ ef kymrẏ. ac y|kymerth alban+
actus y gogled yr hon a elwis ynteu o|e env ef yr alban
a gvedy eu bot y·veỻy yn|tagnofedus drvy hir amser y
doeth humyr brenhin dunavt a|ỻyges gantaỽ hyt yr
alban. a gvedy ymlad ac albanactus y lad a chymeỻ y bobyl
ar ffo hyt ar locrinus. a gvedy gvybot y gyfranc hono o lo+
crinus. kymryt kamber y vravt a oruc y·gyt ac ef a chyn+
uỻav eu ỻu a|mynet yn erbyn humẏr vrenhin dunaỽt
hyt y|glan yr auon a|elwir humẏr. ac ymlad ac ef a|e gymeỻ
ar|ffo. ac yn|y|ffo hvnnv y bodes ar yr auon. ac yd edewis y env
ar yr afon yr hẏnẏ hyt hediv. a gvedẏ kaffel o|locrinus y
vudugolyaeth honno ranu yr yspeil a|wnaeth y·rvg y get+
ymdeithon heb adav idav e|hun dim eithẏr teir morynyon
anryfed eu pryt ac eu tegvch a gafas yn|y logeu a|r hynaf
o|r teir morynyon hẏnẏ oed verch y vrenhin germania
ac a|dugassei humẏr gantav pan vuassei yn anreithav
y|wlat hono. Sef oed env y vorvyn hono esyỻt. ac nyt oed
havd kaffel dyn kyn deccec* a hi yn yr hoỻ vyt Gỽenach oed
y|chanavt* no|r echtywynedic ascvrn moruil ac no dim o|r
a|ellit diarhebu ohonav. a|diruavr serch a charyat a dodes
locrinus arnei. a mynu y|chymrẏt yn wreic wely idaỽ