Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Additional MS. 19,709 – page 12r

Brut y Brenhinoedd

12r

vei reit y hynt gantunt a gỽedẏ eu bot yn yr amrysson hỽnỽ
kyuodi a wnaeth vn onadunt y vynyd sef oed y env mem+
bẏr a dywedut bot yn oreu kygor vdunt. ac yn iachaf kym+
ryt kenat y vynet ymeith o mynynt iechẏt vdunt ac eu
hetifed gvedy hvẏ. Kanys o|r rydheynt hvy y brenhin a|chym+
ryt ran o|e gyuoeth gantaỽ y bressỽylaỽ yndi ym|plith gỽyr
goroec ef a dybygei na|cheffynt dragywydavl hedvch yn eu
plith o|r dyd hvnỽ aỻan. Kanẏs vyron a gorvyron y|rei ỻade+
digyon a goffe˄ynt eu gelynyaeth ac vynt yn dragywydavl
ac eu hetiuedyon vynteu. Ac o|r darffei bot brvẏdẏr y·rygtunt
nifer goroec beunẏd a amlaei a|nifer troea a|leihaei. ac vrth
hẏnnẏ y kyghorei kymrẏt y verch hynaf y pandrassus yr hon
a|elwit ygnogen yn wreic y eu tywyssaỽc a ỻogeu a|phop peth
o|r a|uei reit vdunt vrth eu hynt. ac os hẏnẏ a geffit kymryt
kanhat y vynet y le y|geỻynt gaffel tragywydavl hedvch
A  gỽedy daruot ẏ vembẏr teruynu yr ymadravd hỽnnỽ
vfydhau a|wnaeth yr hoỻ gynuỻeitua y|v gygor ef. a|dvyn
pandrassus y ganaỽl y gynuỻeitua a|wnaethpỽyt a|dy+
wedut idaỽ i|dihenyd yn diannot o·ny|wnelei yr hyn yd oedyn
yn|y adolỽyn. a|thra|yttoedit yn dywedut vrthaỽ yr ymadra+
vd hẏnẏ y dodet ynteu y|myỽn kadeir oruchel mal y dylyei
vrenhin. a gỽedy gỽelet ohonav gogyuadaỽ y ageu. atteb a|wa*+
eth yn|y wed hon. kanẏs y|tyghetueneu a|n rodes ni yn ych av
chỽi dir yỽ yn·ni wneuthur aỽch mynu chỽi rac coỻi an buched
yr hon nyt oes a vo gỽerthuavrogach na digrifach no hi yn|y
byt herwyd y gvelir ymi. ac ỽrth hyny nyt ryfed y|phrynu o
pop fford ac y gaỻer y|chaffel. a|chyt boet gỽrthỽyneb genyff|i
rodi uy merch eissoes didan yỽ genyf y|rodi y|r gỽas jeuanc