Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cambridge Trinity College MS. O.7.1 – page 26v

Llyfr Blegywryd

26v

breyr y gan y llofrud. kymro uam
tat vyd bonhedic canhỽynaỽl heb
gaeth. heb alltut. a heb ledach yndaỽ.
Gỽerth bilaen brenhin yỽ teir bu
a thri vgein mu gan tri drychafel.
Y sarhaet yỽ teir bu a thri vgeint
aryant. Galanas bilaen breyr
hanheraỽc uyd ar alanas bilaen
brenhin. Ac velly y sarhaet. Gala+
nas alltut brenhin. teir bu a thri
ugein mu heb drychafel. Y sarha+
et yỽ teir bu heb achwanec.
Gỽerth alltut breyr; hanheraỽc
uyd ar alltut brenhin. Ae sarhaet
uelly. Gỽerth alltut bilaen. han+
herwerth ar alltut breyr. Ae sar+
haet velly. Brenhin a geiff tray+
an pob galanas or a gymhello.
lle ny allo kenedyl gymhell. Ac
a gaffer o da or pryt y gilid yr
llofrud. y brenhin bieu. Punt a
hanher yỽ gỽerth caeth tra mor.
Ac os or ynys hon yd henuyd;
punt yỽ y werth. Ac uelly or byd